Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Nemohu se připojit k pevné síti.

  • Jiné
  • Jiné
  • Provoz
  • Televizory
  • Naposledy aktualizováno 23/06/2016

Nemohu se připojit k pevné síti.


Symptom

Váš pokus o připojení kabelové či bezdrátové sítě selhal a internet není připojen nebo zobrazuje chybu.

- Zkontrolujte dostupnost routeru, chcete-li zařízení připojit přímo ke směrovači pomocí kabelové sítě LAN.

- Zkontrolujte dostupnost terminálu, pokud se chcete připojit prostřednictvím konektoru LAN ve stěně.

- Pro bezdrátové sítě ( Wi-Fi ) zkontrolujte, zda je heslo platné a správně zadáno.

- Pokud je ukazatel signálu na hodnotě dva dílky a nebo nižší:

Umístěte router co nejblíže k televizoru.

Vypněte a zapněte televizor i router, pro opakované navázání připojení.

Nainstalujte směrovač do úrovně televizoru, nikoliv k podlaze.

V případě, že budete muset umístit směrovač a televizor do oddělených místností, umístěte router u dveří.

Bezdrátová anténa se nesmí vzájemně překrývat.


 Řešení

Ne Smart TV

[Home] nebo [Smart] [Nastavení] [Sítě] [Stav sítě]

※ Pro připojení k bezdrátové síti, zkontrolujte sílu signálu směrovače na pravé straně.


 


Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500