Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Jak mohu použít režim skrytých titulků?

  • Jiné
  • Jiné
  • Provoz
  • Televizory
  • Naposledy aktualizováno 23/06/2016

Jak mohu použít režim skrytých titulků?


Symptom

Funkci titulků může uživatel použít na analogovém nebo digitálním vysílání, za předpokladu, že televizní stanice titulky vysílá.

<common></common>
Uživatel si může přizpůsobit velikost písma titulků, barvu...
Volba [Auto] nebo [Uživatel - přizpůsobit].
Pokud jste zvolili možnost "uživatel", můžete si nastavit velikost textu / barvu / průhlednost-neprůhlednost a barvu pozadí.

※ Můžete si rovněž zvolit možnost (Digitální titulek) - pouze v rámci digitálního vysílání.

※ U modelů vyrobených po roce 2009, je možné změnit velikost písma titulků.

Toto lze aplikovat pouze na digitální / analogové vysílání s externím vstupem. Titulky se na obrazovce zobrazuje pouze tehdy, pokud daná televizní stanice vysílá digitální titulky.

<tip caption="" for=""></tip>
U analogového signálu / externí vstup, si zákazník může zvolit mezi jazykem anglickým a jiným.
② Pro digitální signál, je vysílán v jazyce země dané stanice.
   V případě, že daná televizní stanice vysílá titulky i v druhém cizím jazyce, lze si jazyk zvolit.


 Řešení


Ne Smart TV

① Dálkový ovladač [Smart] nebo [Home] → [Nastavení] →[Možnosti] → [Titulky] →Zapnuto


② Dálkový ovladač [Home] nebo [Smart] → [Nastavení] →[Možnosti]→ [Titulky]→ [digitální nastavení]

→ Přizpůsobit : můžete si nastavit velikost písma, barvu textu, pozadí, atd.


Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500