Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Nesvítí kontrolka stand-by režimu.

  • Jiné
  • Jiné
  • Řešení problémů
  • Televizory
  • Naposledy aktualizováno 23/06/2016

Nesvítí Stand-by kontrolka.


Symptom

Nesvítí po zapojení do elektřiny kontrolka Stand-by režimu?

Nesvítí kontrolka Stand-by režimu ani po vypnutí TV pomocí dálkového ovladače?

※ Umístění Stand-by kontrolky závisí na modelu TV, nebo na tom, zda je logo LG nebo LED dioda napravo, či uprostřed.

 

 Řešení

NE-SMART

Pokud jsou kabel a napájení v pořádku, zkontrolujte nastavení v menu televizoru.

Tato funkce nemusí být dostupná na všech modelech.

[Menu] → [Nastavení] → [Obecné/Možnosti] → [Přední kontrolky] → [Standby kontrolka] : ON


2012~2013 smart TV

[Home] or [Smart][Nastavení][Možnosti][Osvětlení loga LG][ON] 

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500