Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Nezobrazuje se žádné video, je pouze slyšet zvuk

  • Jiné
  • Jiné
  • Řešení problémů
  • Televizory
  • Naposledy aktualizováno 14/06/2016

Nezobrazuje se žádné video, je pouze slyšet zvuk

 Symptom

Některé TV OLED, LED, LCD, PDP mohou zobrazovat obraz s časovou prodlevou po zapnutí televizoru.

 

 Řešení

Zkontrolujte, zda se po zapnutí TV normálně zobrazí logo LG.

Pokud používáte set top box, zkontrolujte, zda je zapnutý.

※ Na některých modelech OLED TV se LG logo na obrazovce po zapnutí nezobrazuje.

 

V případě příznaků uvedených níže bude třeba kontrola televizoru servisním technikem.

1. Pokud kontrolka Stand-by režimu problikává déle než 30 vteřin, nebo pokud problikává po odpojení TV od zdroje elektřiny, případně je opakovaně slyšet klapání, nebo klikání ze strany televizoru.

2. Pokud je slyšet zvuk, ale video signálu není vidět, a menu nastavení se nezobrazí, i když stisknete tlačítko Menu na dálkovém ovladači od televizoru.

     


PDP, LCD, LED TV  : Během 10 sec.

※ LCD BezdrátovéTV : 17 ~ 20 sec. (pro bezdrátové připojení)
    OLED TV : Během 15 sec.


Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500