Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

No video and no audio

  • Jiné
  • Jiné
  • Řešení problémů
  • Televizory
  • Naposledy aktualizováno 23/06/2016

Žádný obraz ani zvuk.


Symptom

Žádný obraz ani zvuk.


 Řešení

1. Pokud televizor není zapnutý, zkontrolujte tlačítko pro zapnutí.

Pokud je televizor vypnutý pomocí dálkového ovladače, zapněte ho tlačítkem na dálkovém ovladači.

(Pokud je televizor vypnut hlavním tlačítkem na TV, není možné ho zapnout pomocí dálkového ovladače.)

Umístění hlavního tlačítka se může lišit v závislosti na modelu.


2. Pokud se televizor nezapne, zkontrolujte napájecí kabel na zadní straně televizoru.

Dotlačte přívodní kabel na zadní straně televizoru.

Zkontrolujte připojení přívodního kabelu k zásuvce.

Pokud využíváte vícečetnou zásuvku, nebo rozdvojku, zkontrolujte, zda ostatní zařízení, která jsou k ní připojena, fungují.

※ Při čištění zařízení může dojít k odpojení přívodního kabelu.


3. Pokud se na obrazovce nezobrazí žádný televizní signál, stiskněte tlačítko input, abyste se dostali do možnosti přepínání vstupů. Přepněte televizor na Vámi zvolený vstup.


Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500