Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Televizor se zapíná/vypíná automaticky.

  • Jiné
  • Jiné
  • Řešení problémů
  • Televizory
  • Naposledy aktualizováno 21/07/2016

TV se zapíná/vypíná automaticky.


 Symptom

Chcete si nastavit časovač vypnutí/zapnutí televizoru v určitou hodinu? 

Můžete tak učinit v nastavení televizoru pomocí funkce zapnutí/vypnutí časovače.

※ Chcete-li využít tuto funkci, musí být nastavený v televizoru aktuální čas.

      Pokud je aktuální čas nastaven v uživatelském nastavení, je nutné obnovit aktuální čas, kdy si televizor vynutí vypnutí napájení.Řešení

Ne Smart

1. Čas zapnutí

[Menu] [Čas] [Čas zapnutí]

- Opakování : [jednou], [zvolte den], [denně], [pondělí-pátek],[Pondělí-Sobota], [Sobota-Neděle], [Neděle], [Vypnout]

- Hodina, minuta : Nastavte hodinu a minutu.

- Vstup : Zvolte vstup, který bude přehráván po zapnutí televizoru.

(Pokud používáte set-top box, vyberte vstup, kterým je set-top box připojen)

- Kanál  : Zvolte kanál, který se má přehrát po zapnutí televizoru.

Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je vstup na televizoru nastaven a musí zvolit kanál z DSTV/TV/DTV/TV kabel. (V případě set-top boxu není možnost výběru kanálů k dispozici.)

- Zvuk : Nastavte úroveň hlasitosti televizoru po jeho zapnutí. (0~100)

※ Pokud je připojení externím vstupem, HDMI, komponentní, TV se automaticky zapne. Ale v případě, že externí zařízení (set-top box) je vypnutý, se na obrazovce TV zobrazí zpráva "není signál" a po 15 minutách se televizor automaticky vypne.


2012~2013 smart TV

[Home] nebo [Setting menu] [Nastavení] [Čas] [čas zapnutí]

- Opakování : [jednou], [zvolte den], [denně], [pondělí-pátek],[Pondělí-Sobota], [Sobota-Neděle], [Neděle], [Vypnout]

- Hodina, minuta : Nastavte hodinu a minutu.

- Vstup : Zvolte vstup, který bude přehráván po zapnutí televizoru.

(Pokud používáte set-top box, vyberte vstup, kterým je set-top box připojen)

- Kanál  : Zvolte kanál, který se má přehrát po zapnutí televizoru.

Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je vstup na televizoru nastaven a musí zvolit kanál z DSTV/TV/DTV/TV kabel. (V případě set-top boxu není možnost výběru kanálů k dispozici.)

- Zvuk : Nastavte úroveň hlasitosti televizoru po jeho zapnutí. (0~100)

Pokud je připojení externím vstupem, HDMI, komponentní, TV se automaticky zapne. Ale v případě, že externí zařízení (set-top box) je vypnutý, se na obrazovce TV zobrazí zpráva "není signál" a po 15 minutách se televizor automaticky vypne.


 2.Čas Vypnutí

Ne Smart TV

[Menu] [Nastavení] [Čas] [časovač vypnutí]

- Opakování : [jednou], [zvolte den], [denně], [pondělí-pátek],[Pondělí-Sobota], [Sobota-Neděle], [Neděle], [Vypnout]

- Hodina, minuta : Nastavte hodinu a minutu.

※ Pokud používáte set-top box, TV se vypne v nastaveném čase, napájení set-top boxu není vypnuto ve stejný čas.[Home] nebo [Setting menu] [Setting] [čas] [Off time]


2012~2013 smart TV


- Opakování : [jednou], [zvolte den], [denně], [pondělí-pátek],[Pondělí-Sobota], [Sobota-Neděle], [Neděle], [Vypnout]


- Hodina, minuta : Nastavte hodinu a minutu.


Pokud používáte set-top box, TV se vypne v nastaveném čase, napájení set-top boxu není vypnuto ve stejný čas.


Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500