Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Nesvítí indikátor pohotovostního režimu.

  • Jiné
  • Jiné
  • Řešení problémů
  • TV příslušenství, Televizory
  • Naposledy aktualizováno 29/07/2016

Nesvítí indikátor pohotovostního režimu.


Symptom  

Kontrolka nesvítí ani když je televizor připojen k napájení.

Kontrolka nesvítí, přestože byl televizor vypnut dálkovým ovládáním.

※ Umístění indikátoru pohotovostního režimu se může lišit v závislosti na modelu. LG logo nebo červená dioda bývají umístěny uprostřed nebo v pravém dolním rohu obrazovky.

 Rešení

Je-li připojení napájecího kabelu a napájení ze sítě v pořádku, zkontrolujte nastavení uvedené níže.

※ Postup se liší v závislosti na modelu.


[Menu] → [Nastavení] → [Možnosti] → [Indikátor napájení] → [Světlo pohotovostního režimu] : Zapnuto (ON)

<span style='color: black; font-family: "맑은 고딕"; font-size: 10pt; language: en-US; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕"; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;'>


Smart TV ‘12~13


[Home] nebo [Smart][Nastavení][Možnosti][LG indikátor napájení][Zapnuto]


</span>Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500