Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Nemohu vyhledat reproduktor na Music Flow přehrávači. Jaké je řešení?

  • Jiné
  • Jiné
  • Řešení problémů
  • Audio systémy
  • Naposledy aktualizováno 09/12/2015

Nemohu vyhledat reproduktor na Music Flow přehrávači. Jaké je řešení?

 

<span style='color: rgb(165, 0, 52); font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-font-kerning: 12.0pt;' lang="EN-US"></span>

<v:shape style="width: 36pt; height: 36pt; visibility: visible; mso-wrap-style: square;" id="그림_x0020_4" type="#_x0000_t75" coordsize="21600,21600" alt="symptom" o:spid="_x0000_i1025">symptom</v:shape> Symptom <o:p></o:p>

- Reproduktory se nezobrazují, pokud jsou již k Music Flow přehrávači připojeny.<o:p></o:p>

- Týká se modelů: NP8340, NP8540, NP8740, NP8350, LAS650M, LAS750M, LAS950M

<span style='color: black; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 굴림; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-themecolor: text1;' lang="EN-US"></span>

<v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" path=" m@4@5 l@4@11@9@11@9@5 xe" stroked="f" filled="f" o:spt="75" o:preferrelative="t"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0 "></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0 "></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1 "></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2 "></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth "></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight "></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1 "></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2 "></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth "></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0 "></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight "></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0 "></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock></v:shapetype><v:shape style="width: 36pt; height: 36pt; visibility: visible; mso-wrap-style: square;" id="그림_x0020_5" type="#_x0000_t75" coordsize="21600,21600" alt="checkpoint" o:spid="_x0000_i1025">checkpoint</v:shape> Kontrola

- Zkontrolujte, zda je reproduktor připojen ke stejné síti, jako smart zařízení.<o:p></o:p>

- Pokud je reproduktor připojen bezdrátově, zkontrolujte, zda reproduktor a smart zařízení jsou v dosahu signálu routeru.

<span style='color: black; font-family: "Arial","sans-serif"; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-themecolor: text1; mso-bidi-font-weight: bold;' lang="EN-US"></span><o:p>

<v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" path=" m@4@5 l@4@11@9@11@9@5 xe" stroked="f" filled="f" o:spt="75" o:preferrelative="t"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0 "></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0 "></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1 "></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2 "></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth "></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight "></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1 "></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2 "></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth "></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0 "></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight "></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0 "></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock></v:shapetype><v:shape style="width: 36pt; height: 36pt; visibility: visible; mso-wrap-style: square;" id="그림_x0020_3" type="#_x0000_t75" coordsize="21600,21600" alt="how to fix" o:spid="_x0000_i1025">how to fix</v:shape> Řešení

Reproduktory se nemusí objevit na Music Flow přehrávači v závislosti na nastavení routeru. Zkontrolujte následující instrukce a zkuste to znovu:<o:p></o:p>

1. Pokud je Váš router zabezpečen, zkontrolujte, zda máte správně zadané heslo.<o:p></o:p>

2. V nastaveních routeru zkontrolujte, zda máte aktivován DHCP server.

3. Zkontrolujte, zda v nastavení routeru, zda podporuje 802.11 a/b/g/n.<o:p></o:p>

4. Pokud používáte na routeru filtrování podle MAC adresy, přidejte MAC adresu reproduktoru.<o:p></o:p>

5. V případě, že má Váš router omezení počtu připojených zařízení, nastavte nejvyšší možný počet.<o:p></o:p>

6. Pokud jste zakoupili reproduktor a router z jiné země, nastavte kanál routeru v rozmezí od 1 do 11 2.4GHz pásma kanálu.<o:p></o:p>

7. Pokud máte zapnuto zabezpečení sítě, vypněte ho.<o:p></o:p>

8. Pokud používáte více routerů, připojte smart zařízení a reproduktor ke stejnému routeru.<o:p></o:p>

</o:p>

<o:p></o:p> 

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500