Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Co mám dělat, když se reproduktory najednou odpojily?

  • Řešení problémů - Připojení k síti
  • Jiné
  • Řešení problémů
  • Audio systémy
  • Naposledy aktualizováno 09/12/2015

Co mám dělat, když se reproduktory najednou odpojily?

 

<span style='color: rgb(165, 0, 52); font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-font-kerning: 12.0pt;' lang="EN-US"></span>

<v:shape style="width: 36pt; height: 36pt; visibility: visible; mso-wrap-style: square;" id="그림_x0020_4" type="#_x0000_t75" coordsize="21600,21600" alt="symptom" o:spid="_x0000_i1025">symptom</v:shape> Symptom <o:p></o:p>

- Spojení přerušeno

- Jakých modelů se to týká: NP8340, NP8540, NP8740, NP8350, LAS650M, LAS750M, LAS950M

<span style='color: black; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 굴림; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-themecolor: text1;' lang="EN-US"></span><o:p>

<v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" path=" m@4@5 l@4@11@9@11@9@5 xe" stroked="f" filled="f" o:spt="75" o:preferrelative="t"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0 "></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0 "></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1 "></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2 "></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth "></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight "></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1 "></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2 "></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth "></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0 "></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight "></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0 "></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock></v:shapetype><v:shape style="width: 36pt; height: 36pt; visibility: visible; mso-wrap-style: square;" id="그림_x0020_5" type="#_x0000_t75" coordsize="21600,21600" alt="checkpoint" o:spid="_x0000_i1025">checkpoint</v:shape> Co zkontrolovat

- Zkontrolujte, zda reproduktor a smart zařízení jsou připojeny ke stejné síti.<o:p></o:p>

- V případě bezdrátového spojení zkontrolujte, zda reproduktor a smart zařízení jsou ve směru signálu routeru.

<o:p>

<v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" path=" m@4@5 l@4@11@9@11@9@5 xe" stroked="f" filled="f" o:spt="75" o:preferrelative="t"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0 "></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0 "></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1 "></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2 "></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth "></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight "></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1 "></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2 "></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth "></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0 "></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight "></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0 "></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock></v:shapetype><v:shape style="width: 36pt; height: 36pt; visibility: visible; mso-wrap-style: square;" id="그림_x0020_3" type="#_x0000_t75" coordsize="21600,21600" alt="how to fix" o:spid="_x0000_i1025">how to fix</v:shape> Řešení

1.V případě rušení signálu překážkami jako je nábytek a spotřebiče:

 Pokud je spojení reproduktorů nestabilní z důvodu překážek (stěna, mikrovlny, chladnička, TV, trouba, atd.), změňte kanál routeru abyste rušení omezili.<o:p></o:p>

  1)    Resetujte reproduktory.<o:p></o:p>

  2)    Jděte do menu nastavení routeru.<o:p></o:p>

  3)    Pokud je router nastaven na 802.11ac, změňte nastavení na 802.11n. Informace naleznete v uživatelské příručce.<o:p></o:p>

  4)    Kanál routeru nastavte v rozsahu pásma od 1 do 11 of 2.4GHz. Více informací o nastavení naleznete v uživatelské příručce routeru.<o:p></o:p>

  5)    Reproduktory znovu připojte.<o:p></o:p>

 Pokud používáte více reproduktorů, musíte připojit prvotní reproduktor nebo můstek (R1k routeru pomocí kabelu a pak přidáme zbytek reproduktorů.<o:p> </o:p>

Jak resetovat reproduktor

Stiskněte a podržte tlačítko “ADD [  ]” dokud dvakrát nepípne, zařízení bude resetováno do továrního nastavení.<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

 U soundbaru se zobrazuje "RESET" na displeji.

<o:p></o:p> 

<o:p></o:p>

2. Je-li reproduktor umístěn v místě slabého signálu

<o:p>pic 1</o:p>

( Současný stav připojení )                           ( Řešení)<o:p> </o:p>

Instalujte další přemostění (R1) nebo další reproduktor mezi zbývající.

<o:p></o:p> 

3. I po přidání přemostění (R1) nebo reproduktoru je spojení nestabilní.

pic 2

( Současný stav připojení )                           ( Řešení )<o:p></o:p>

Instalujte další přemostění (R1) nebo další reproduktor mezi zbývající.<o:p></o:p>

</o:p></o:p>

<o:p></o:p> 

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500