Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Jak používat funkci náhodného přehrávání?

  • Postup: Instalace a nastavení
  • nastavení nabídky
  • Řešení problémů
  • Audio systémy
  • Naposledy aktualizováno 09/12/2015

Hak používat funkci náhodného přehrávání?

 

<v:shape style="width: 36pt; height: 36pt; visibility: visible; mso-wrap-style: square;" id="그림_x0020_5" type="#_x0000_t75" coordsize="21600,21600" alt="symptom" o:spid="_x0000_i1025">symptom</v:shape> Příznak

- Jak používat funkci náhodného přehrávání?<o:p></o:p>

- Použito na modelech: NP8340, NP8540, NP8740, NP8350, LAS650M, LAS750M, LAS950M

<span style='color: black; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 굴림; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-themecolor: text1;' lang="EN-US"> </span><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" path=" m@4@5 l@4@11@9@11@9@5 xe" stroked="f" filled="f" o:spt="75" o:preferrelative="t"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0 "></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0 "></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1 "></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2 "></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth "></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight "></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1 "></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2 "></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth "></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0 "></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight "></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0 "></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock></v:shapetype>

<v:shape style="width: 36pt; height: 36pt; visibility: visible; mso-wrap-style: square;" id="그림_x0020_3" type="#_x0000_t75" coordsize="21600,21600" alt="how to fix" o:spid="_x0000_i1025">setup</v:shape> Použití

           - Můžete nastavit režim náhodného přehrávání kliknutím na tlačítko  pic 1  ikona na obrazovce přehrávání aplikace.

<o:p>             pic 2</o:p>

      Pokud nastavíte reproduktor na přehrávání v Náhodném pořadí a režim Opakovat celý, playlist skončí po přehrání všech skladeb.

     ※ Pokud nastavíte reproduktor na Opakovat jednu skladbu a Náhodné přehrávání, budete opakovat stále jednu skladbu.

<o:p></o:p> 

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500