Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Jak funguje Mood station?

  • Jiné
  • Jiné
  • Řešení problémů
  • Audio systémy
  • Naposledy aktualizováno 09/12/2015

Jak funguje Mood station?

 

<span style='color: rgb(165, 0, 52); font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-font-kerning: 12.0pt;' lang="EN-US"></span>

<v:shape style="width: 36pt; height: 36pt; visibility: visible; mso-wrap-style: square;" id="그림_x0020_7" type="#_x0000_t75" coordsize="21600,21600" alt="symptom" o:spid="_x0000_i1025">symptom</v:shape> Symptom <o:p></o:p>

- Jak používat Mood Station<o:p></o:p>

- Pro modely: NP8340, NP8540, NP8740, NP8350, LAS650M, LAS750M, LAS950M

<o:p></o:p> 

<o:p>

<v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" path=" m@4@5 l@4@11@9@11@9@5 xe" stroked="f" filled="f" o:spt="75" o:preferrelative="t"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0 "></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0 "></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1 "></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2 "></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth "></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight "></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1 "></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2 "></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth "></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0 "></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight "></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0 "></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock></v:shapetype><v:shape style="width: 36pt; height: 36pt; visibility: visible; mso-wrap-style: square;" id="그림_x0020_5" type="#_x0000_t75" coordsize="21600,21600" alt="setup" o:spid="_x0000_i1025">setup</v:shape> Nastavení

Mood Station rozpoznává 8 nálad a 7 témat celkem tedy 15 tématických okruhů. Uživatel může tedy zvolit téma a v něm přehrávat skladby spadající pod něj za sebou.<o:p></o:p>

 Máte možnost nastavit si téma a dnešní náladu v Nastavení > Obecné > Výběr hudby.<o:p></o:p>

Pro zobrazení písní z jednotlivých témat je třeba předem instalovat a synchronizovat Hudební knihovnu a reproduktory.

<o:p>pic 1</o:p>

Jak pravidelně synchronizovat Hudební knihovnu

        1) Běžte do nastavení aplikace Music Flow přehrávače na smart zařízení.<o:p></o:p>

        2) Zvolte [Nastavení] > [Hudební knihovna].<o:p></o:p>

        3) Stlačte spínač na pravé straně [Plánovaná synchronizace].<o:p></o:p>

        4) Na spodní straně nastavte požadovaný den v týdnu [Plánovaná synchronizace].<o:p></o:p>

        5) Pro dokončení stiskněte [OK].<o:p></o:p>

</o:p>

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500