Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Jak mohu propojit reprodutory s NAS?

  • Řešení problémů - Připojení k síti
  • sdílení souborů/DLNA
  • Řešení problémů
  • Audio systémy
  • Naposledy aktualizováno 10/12/2015

Jak mohu propojit reproduktory s NAS?

 

 

<v:shape id="그림_x0020_7" style="width: 36pt; height: 36pt; visibility: visible; mso-wrap-style: square;" type="#_x0000_t75" coordsize="21600,21600" alt="symptom" o:spid="_x0000_i1025">symptom</v:shape> Příznaky

-       Jak mohu propojit reproduktory s NAS?

-       Týká se následujících modelů: NP8340, NP8540, NP8740, NP8350, LAS650M, LAS750M, LAS950M

<o:p> </o:p>

<v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" path=" m@4@5 l@4@11@9@11@9@5 xe" stroked="f" filled="f" o:spt="75" o:preferrelative="t"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0 "></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0 "></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1 "></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2 "></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth "></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight "></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1 "></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2 "></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth "></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0 "></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight "></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0 "></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock></v:shapetype><v:shape id="그림_x0020_5" style="width: 36pt; height: 36pt; visibility: visible; mso-wrap-style: square;" type="#_x0000_t75" coordsize="21600,21600" alt="setup" o:spid="_x0000_i1025">setup</v:shape> Nastavení

Aktivujte funkci server NAS DLNA a určete sdílenou složku. Další informace naleznete v užívatelské příručce serveru NAS. Po aktivaci NAS DLNA serveru si můžete vytvořit index písní a použít režim nálady, k analyzaci písní. Nastavení>Hudební knihovna.

Analýza trvá nějakou dobu, a po jejím dokončení budete moci poslouchat hudbu z určitého alba/ umělce/ titulu/ žánru....z kategorie Hudební knihovny.

Musíte aktivovat funkci DLNA server v menu nastavení NAS. Chcete-li přehrávat hudbu uloženou v NAS, NAS by měl být vždy ON - zapnut.

<o:p> </o:p>

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500