Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Co způsobuje odpárování reproduktorů v režimu Group Play?

  • Postup: Instalace a nastavení
  • nastavení kabelové sítě
  • Řešení problémů
  • Audio systémy
  • Naposledy aktualizováno 10/12/2015

Co způsobuje odpárování reproduktorů v režimu Group Play?

 

 

 

symptom Příznaky

- Problém s funkcí Group Play ( odpárování )

- Týká se těchto modelů : NP8340, NP8540, NP8740, NP8350, LAS650M, LAS750M, LAS950M

 

<span lang="EN-US" style='color: black; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-themecolor: text1;'></span>

<v:shapetype id="_x0000_t75" path=" m@4@5 l@4@11@9@11@9@5 xe" stroked="f" filled="f" o:spt="75" o:preferrelative="t" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0 "></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0 "></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1 "></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2 "></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth "></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight "></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1 "></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2 "></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth "></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0 "></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight "></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0 "></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock></v:shapetype>how to fix Řešení

Odpárování  může být způsobeno:

1. Vypnutý alarm

Alarm je nastaven samostatně, tudíž je navržen tak, aby automaticky oddělil reproduktor když zazvoní, pro pohodlí uživatelů.

2. Napájení je vypnuto

 Pokud je vypnuté napájení, napárované reproduktory se odpárují. Bude zapotřebí je znovu napárovat pro použití funkce Group Play.

3. Ostatní

Reproduktory mohou být odpárované díky rušení signálu a problému se sítí Wi-Fi. Pokud je Smart zařízení ( smart telefon, notebook ) s aplikací v oblasti s nestabilní Wi-Fi, přesuňte zařízení blíže k routeru a zkuste to znovu.

Jsou-li všechny reproduktory připojeny bezdrátově

Pokud je vzdálenost mezi reproduktorem a routerem příliš velká, může to způsobit odpárování. Přesuňte reproduktor blíže k routeru a zkuste to znovu.

Jestliže je reproduktor připojen kabelem a ostatní reproduktory jsou instalovány dodatečně k reproduktoru.

Pokud ostatní reproduktory jsou příliš blízko k reproduktoru, který je připojen kabelem, nainstalujte most ( R1 ) nebo jiný reproduktor mezi nimi.

<o:p></o:p> 

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500