Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Co dělat pokud se zobrazí zpráva : "Nedostatek paměti v úložišti Music Flow"?

  • Jiné
  • Jiné
  • Řešení problémů
  • Audio systémy
  • Naposledy aktualizováno 11/12/2015

Co dělat pokud se zobrazí zpráva : "Nedostatek paměti v úložišti Music Flow"?

 

 

Příčina
           Zobrazení zprávy : "Nedostatek paměti v úložišti Music Flow"

 

            Modely: NP8340, NP8540, NP8740, NP8350, LAS650M, LAS750M, LAS950M

<o:p></o:p> 

Řešení

           Pokud není dostatek místa v paměti, zobrazí se tato zpráva při synchronizaci Hudební knihovny.

           Zkuste resetovat reproduktor, a pak opakovaně synchronizujte hudební knihovnu.

<o:p></o:p> 

               Jak resetovat reproduktor

                Stiskněte a podržte tlačítko “ADD [    ]” dokud neuslyšíte dvákrát pípnutí.

                 Pro sound bar, "RESET" se zobrazí na displeji.

<o:p></o:p> 

               Jak pravidelně synchronizovat hudební knihovnu

                1)    Spusťte aplikaci Music Flow na svém Smart zařízení.

                2)    Zvolte [Nastavení] > [Hudební knihovna].<o:p></o:p>

                3)    Tab přepínač na pravé straně [Plánování synchronizace].<o:p></o:p>

                4)    Nastavte požadovaný den v týdnu / čas [Plán synchronizace].<o:p></o:p>

                5)    Zvolte [OK] pro dokončení nastavení.

<o:p> </o:p>

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500