Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Group Play nepracuje ani při kabelovém připojení. Co bych měl udělat?

  • Řešení problémů - Připojení k síti
  • připojení ke kabelové síti
  • Řešení problémů
  • Audio systémy
  • Naposledy aktualizováno 11/12/2015
<span lang="EN-US" style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: 굴림; mso-font-kerning: 0pt;'></span>

Group Play nepracuje ani s kabelovým připojením. Co bych měl udělat?

<o:p>

 

symptom Příznaky

- Funkce Group Play nepracuje ani s kabelovým připojením.

- Týká se těchto modelů : NP8340, NP8540, NP8740, NP8350, LAS650M, LAS750M, LAS950M

<v:shapetype id="_x0000_t75" path=" m@4@5 l@4@11@9@11@9@5 xe" stroked="f" filled="f" o:spt="75" o:preferrelative="t" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0 "></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0 "></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1 "></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2 "></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth "></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight "></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1 "></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2 "></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth "></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0 "></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight "></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0 "></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock></v:shapetype>how to fix Řešení

Postupujte dle obrázku níže; přidejte most (R1) pomocí kabelu, pak resetujte všechny reproduktory.

<o:p>pic 1</o:p>

※ Jak resetovat reproduktor

Stiskněte tlačítko “ADD [ pic 2 ]” dokud dvakrát nepípne inicializace továrního nastavení.

Pro sound bary se "RESET" zobrazuje na displeji.

<o:p> </o:p>

 

 

<o:p></o:p> 

</o:p>

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500