Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Zdá se, že mé síťové zařízení není kompatibilní se Smart Audio. Co bych měl udělat?

  • Postup: Instalace a nastavení
  • připojení externích zařízení
  • Řešení problémů
  • Audio systémy
  • Naposledy aktualizováno 11/12/2015
<span style="color: black; font-family: arial; font-size: 10.5pt; language: en-US; mso-fareast-font-family: 굴림; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-ascii-font-family: arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-color-index: 1; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-fareast-theme-font: minor-fareast;"></span>

Zdá se, že mé síťové zařízení není kompatibilní se Smart Audio. Co bych měl udělat?

 

<span lang="EN-US" style='color: rgb(165, 0, 52); font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-font-kerning: 12.0pt;'></span>

<v:shape id="그림_x0020_4" style="width: 36pt; height: 36pt; visibility: visible; mso-wrap-style: square;" type="#_x0000_t75" coordsize="21600,21600" alt="symptom" o:spid="_x0000_i1025">symptom</v:shape> Příznaky

- Kompatibilita se síťovými zařízeními.

- Týká se těchto modelů : NP8340, NP8540, NP8740, NP8350, LAS650M, LAS750M, LAS950M

 

<span lang="EN-US" style='color: black; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 굴림; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-themecolor: text1;'></span><o:p>

<v:shapetype id="_x0000_t75" path=" m@4@5 l@4@11@9@11@9@5 xe" stroked="f" filled="f" o:spt="75" o:preferrelative="t" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0 "></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0 "></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1 "></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2 "></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth "></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight "></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1 "></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2 "></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth "></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0 "></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight "></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0 "></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock></v:shapetype><v:shape id="그림_x0020_3" style="width: 36pt; height: 36pt; visibility: visible; mso-wrap-style: square;" type="#_x0000_t75" coordsize="21600,21600" alt="how to fix" o:spid="_x0000_i1025">how to fix</v:shape> Řešení

Pokud používáte modem nebo router poskytovaný některými poskytovateli internetových služeb, nemusí být kompatibilní se Smart Audio. V tomto případě doporučujeme použít router zakoupený v obchodě.

</o:p>

<o:p></o:p> 

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500