Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Není slyšet žádný zvuk

  • Řešení problémů - Audio
  • žádný zvuk ze žádného reproduktoru
  • Řešení problémů
  • Audio systémy
  • Naposledy aktualizováno 01/07/2016

Není slyšet žádný zvuk


Symptom

Není slyšet žádný zvuk


<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">

 Příčina

Jestliže reproduktory nejsou připojeny nebo byly odpojeny, nebude slyšet žádný zvuk.

</span>

 Řešení

Zkontrolujte připojení reproduktorů.
Je potřebné připojit + (Červená) a – (Černá).
Může být problém v kontaktu. Vytáhněte kabel a zkuste znovu připojit.

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500