Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Ze subwooferu nevychází žádný zvuk

  • Řešení problémů - Audio
  • žádný zvuk z některých reproduktorů
  • Řešení problémů
  • Audio systémy, Systémy domácího kina
  • Naposledy aktualizováno 15/07/2016

Ze subwooferu nevychází žádný zvuk


Symptom

Ze Sound baru se ozývá zvuk, ale není slyšet ze subwooferu.


 Řešení

1) Nastavte podle postupu níže, pokud se neozývá zvuk ze subwooferu.
2) Svítí LED světlo na subwooferu?
3) Pokud ne, zkontrolujte napájecí kabel.
4) Pokud zelené LED světlo bliká nebo červené svítí, znamená to, že jednotka a subwooferu nejsou propojeny.
5) Pokud neslyšíte žádný zvuk, vyzkoušejte reset podle postupu níže.
6) Zmáčkněte tlačítko STOP na jednotce a číslo 6 na ovladači ve stejný čas a podržte je po dobu více než 5 sekund.
7) Zobrazí se WL RESET na displeji.
8) Pokud je WL RESET zobrazeno,
9) Zmáčkněte  párovací tlačítko ze zadní části subwooferu s tenkou násadkou (jako například kuličkové pero, špendlík) po dobu více než 5 sekund.
10) Střídavě začne blikat zelené a červené světlo.
11) Odpojte napájecí kabel jednotky a subwooferu.
12) Zkontrolujte, že světlo už nesvítí.
13) Po jedné minutě, zapojte napájecí kabel od jednotky a subwooferu zpět.
14) Zapněte jednotku.  
15) Pokud zelené LED světlo bliká rychle a poté přestane, máte to dobře nastavené
. Nyní má být slyšet zvuk z jednotky i subwooferu.
16) Pokud stále neslyšíte zvuk, opakujte postup ještě jednou.

[Zmáčkněte STOP & číslo 6 současně]    [WL RESET]


 

[Zmáčkněte párování po dobu 5 sekund.]   [Zelené LED svítí : Normální]

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500