Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Ze subwooferu nevychází žádný zvuk (modely po roce 2014)

  • Řešení problémů - Audio
  • žádný zvuk z některých reproduktorů
  • Řešení problémů
  • Audio systémy, Systémy domácího kina
  • Naposledy aktualizováno 19/07/2016

Ze subwooferu nevychází žádný zvuk (modely po roce 2014)


Symptom

Ze Sound baru je slyšet zvuk, ale ze subwooferu není.

Je potřeba subwoofer nastavit, aby hrál.


 Řešení

1) Stiskněte hlasitost dolů na dálkovém ovladači, dokud nebude zvuk na úrovni “VOL MIN”.
    Stiskněte tlačítko Mute na dálkovém ovladači a držte ho po dobu více než 5 sekund.
2) Na displeji se zobrazí “W RESET”.
3) Stiskněte párovací tlačítko s hrotem (třeba jako kuličkové pero) a držte ho po dobu více než 5 sekund.
4) Zelené a červené LED světlo bude střídavě blikat.
5) Odpojte napájecí kabel od obou zařízení.
6) Zkontrolujte, že LED světlo je zhasnuté.
7) Po jedné minutě zapojte napájecí kabel zpět.
8) Zapněte jednotku.
9) Pokud zelené světlo rychle bliká a poté přestane, je to ok.


[Hlasitost dolů na minimum]  [Držte tlačítko Mute po 5sec. a W RESET se zobrazí]


[Držte párovací tlačítko po 5sec.]  [Zelené LED On : Normální]


Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500