Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Nezobrazuje se správně čas

  • Jiné
  • Jiné
  • Řešení problémů
  • Hotelové TV, TV příslušenství, Televizory
  • Naposledy aktualizováno 29/06/2016

Nezobrazuje se správně čas


Symptom

Na televizoru se nezobrazuje správný čas.
Pokud stisknete tlačítko OK (zobrazí se informační lišta), tak můžete čas zkontrolovat.

Pokud nastavíte čas na digitální anténě na “Auto”, čas se nastaví automaticky podle aktuální stanice.

② Pokud sledujete televizor přes set-top box nebo jiné externí zařízení, můžete nastavit čas na “Manuální” a nastavit ho manuálně.

※ Po nastavení času a po odpojení TV z elektřiny (výpadek, odpojení napájecího kabelu, pokles napětí) bude inicializován a bude ho potřeba znovu nastavit.

※ Pokud je nastavený nesprávný čas, naplánované nahrávání nebude zapnuto ve správný čas.

 
Řešení

Pro televizory, které nejsou Smart TV.

<how ’11="" before="" tv="" smart="" –="" set="" to=""></how>

① Automatické: Nastavení → Čas → zkontrolujte ‘Aktuální čas' → Hodiny Automaticky
   
Pro DTV uživatele, pokud nastavíte Auto, čas se nastaví automaticky podle vysílací stanice.

Manuální: Nastavení → Čas → zkontrolujte ‘Aktuální čas' → HodinyManuálně → nastavte rok/měsíc/den/hodiny/minuty.


<span style='color: black; font-family: "맑은 고딕"; font-size: 10pt; language: en-US; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕"; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast;'>


<how tv="" smart="" –="" set="" to="" span="" <="">Netcast</how> ‘12~’15>


① Automatické: [Smart] → [Nastavení] → [Čas] → [Hodiny]→ [Automaticky]


Manuální: [Smart] → [Nastavení] → [Čas] → [Hodiny]→ [Manuálně]


</span>

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500