Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Je možné nainstalovat aplikační programy na SD kartu?

  • Aplikace
  • převzaté aplikace
  • Provoz
  • Telefony
  • Naposledy aktualizováno 22/08/2012

[Omezení OS]
Je to možné. Po nainstalování do vnitřní paměti můžete aplikace přemístit na SD kartu.
[Jak se to dělá]
Na domovské obrazovce -> Menu (Nabídka) -> Setting (Nastavení) -> Application (Aplikace) -> Manage Application (Správa aplikace) -> klepněte na „Move to SD card“ (Přemístit na SD kartu)

* Na SD kartu lze aplikace přemístit, jen když je v nabídce k dispozici ikona, na kterou lze klepnout

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500