Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Je možné používat tethering v systému Android 2.2?

  • Připojení a Internet
  • síť/datové připojení
  • Provoz
  • Telefony
  • Naposledy aktualizováno 22/08/2012

Ano, tethering je podporován.
Na domovské obrazovce -> Settings (Nastavení) -> Wireless & network settings (Nastavení bezdrát. připojení a sítě) -> Tethering & Portable hotspot  (Tethering a přenosný příst. bod) -> zaškrtněte „USB tethering“ (Telefon musí být připojen pomocí 3G sítě)
※ V případě systému Android 2.1 si musíte stáhnout aplikaci DUN z Marketu. (býv. PDA Net)

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500