Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Nový kontakt vytvořený z telefonu nelze synchronizovat s G-mailem.

  • Kontakty
  • přidání/editace kontaktů
  • Provoz
  • Telefony
  • Naposledy aktualizováno 22/08/2012

Je-li vytvořen kontakt, je třeba nastavit „typ kontaktu“ pro „kontakt Google“, s nímž chcete synchronizovat.

[Jak si to ověříte]
Contacts (Kontakty) -> Menu (Nabídka) -> New contact (Nový kontakt) -> zvolte kontakt Google (účet Google, s nímž chcete synchronizovat.)
※ Pokud zvolíte možnost „Handset“ (Telefon), vytvořený kontakt nebude s G-mailem synchronizován

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500