Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Jak zkontrolovat Wi-Fi, když nemohu přistupovat k internetu z přístupového bodu (AP)?

  • Připojení a Internet
  • síť/datové připojení
  • Provoz
  • Telefony
  • Naposledy aktualizováno 22/08/2012

1. V případě DHCP IP adresy
AP má omezený příděl IP adres. Je možné, že AP již nemůže přidělit další IP adresu kvůli kapacitě.
Proto se pokuste o přístup k AP znovu po jeho resetování.
Je-li to možné, aktualizujte firmware AP.
2. V případě statické IP adresy
1) Po nastavení byste měli IP adresu uložit.
[Jak se to dělá]
Na domovské obrazovce -> Menu (Nabídka) -> Setting (Nastavení) -> Wireless & network settings (Nastavení bezdrát. připojení a sítě) -> Wifi setting (Nastavení Wi-Fi) -> Menu (Nabídka) -> Advanced (Upřesnit) ->zaškrtněte „Use static IP“ (Použít statickou IP)
2) Vložte všechny informace.
- IP adresu / bránu / síťovou masku / DNS 1 / DNS

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500