Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Je podporován přístupový bod Wi-Fi?

  • Připojení a Internet
  • Jiné
  • Provoz
  • Telefony
  • Naposledy aktualizováno 22/08/2012

[Jak se to dělá]
Na domovské obrazovce -> Menu (Nabídka) -> Settings (Nastavení) -> Wireless & networks (Bezdrát. připojení a sítě) -> Portable hotspot (Přenosný přístup. bod) -> aktivujte „Portable Wi-Fi hotspot“ (Přenosný přístup. bod Wi-Fi) -> přejděte na „Portable Wi-Fi hotspot“ -> přejděte na „Configure Wi-Fi hotspot“ (Konfigurovat přístup. bod Wi-Fi) -> Setup Network SSID (Nastavit SSID sítě) / Security (Bezpečnost) / Password (Heslo)

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500