Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Co dělat po ztrátě zámku (lock pattern)?

  • Používání a nastavení
  • Jiné
  • Provoz
  • Telefony
  • Naposledy aktualizováno 23/08/2012

Musíte navštívit SVC centrum.

※ Pozor
1) Pokud provedete tovární reset, všechny vaše nainstalované aplikace a všechna vaše data se vymažou. Proto je musíte předem zazálohovat.
2) Pokud zapomenete PIN nebo pass kód, musíte navštívit SVC centrum.

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500