Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Jak získat program „PC Sync“.

  • Specifikace
  • aktualizace software
  • Provoz
  • Telefony
  • Naposledy aktualizováno 23/08/2012

Stáhněte si nástroj „LG Mobile Support Tool“ z níže uvedené internetové stránky.
[Jak stáhnout nástroj „LG Mobile Support Tool“]
 WWW.lg.com -> Zvolte svůj region -> zvolte svou zemi -> Support (Podpora) -> Mobile phone support (Podpora pro mobilní telefony) -> klepněte na „Download“ (Stáhnout)

[Jak se to dělá]
Spusťte „LG Mobile Support Tool“ -> Customer Support (Zákaznická podpora) -> Application, Manual & USB Driver Download (Stáhnout aplikaci, příručku a ovladač USB) -> vložte č. IMEI, č. modelu a sériové číslo -> stáhněte program PC Sync

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500