Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Jak mohu nastavit rychlou volbu? (Je potřebná ukázka.)

  • Používání a nastavení
  • Jiné
  • Provoz
  • Telefony
  • Naposledy aktualizováno 23/08/2012

Tato funkce není podporována. Místo toho můžete umístit kontakt na domovskou obrazovku pomocí „Pin to start“ (připnutí zástupce k nabídce start)
[Jak se to dělá]
1. Přejděte do složky „People“ (Lidé).
2. Zvolte kontakt, který chcete umístit na domovskou obrazovku.
3. Stiskněte zámek (Press Lock) a uvidíte dole 3 položky:
 - Pin to start (Připnout k nabídce Start);
 - Edit (Upravit) (Tato možnost je navržena pro úpravu kontaktních informací);
 - Delete (Odstranit) (Tato možnost je navržena pro odstranění kontaktu z telefonu).
4. Zvolte možnost „Pin to start“ (Připnout k nabídce Start)
5. Zkontrolujte kontakt na domovské obrazovce.

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500