Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Jak používat notifikační panel na LG G4?

  • Jiné
  • Jiné
  • Provoz
  • Telefony
  • Naposledy aktualizováno 07/07/2015

Jak používat notifikační panel LG G4?

 

how to use Návod k použití

 

             Upozornění Vám oznámí nově příchozí zprávu, události v kalendáři, a taktéž na probíhající události jako stahování videí.

             Poznímka: Některá nastavení, Menu nebo ikony se mohou lišit v závislosti na verzi softwaru a poskytovateli bezdrátové sítě.

 

             1. Zobrazení upozornění

                   Pro prohlížení a interakci příchozího upozornění, kdy se v horní části displeje zobrazí ikona, otevřete notifikační panel.

                  - Pro otevření panelu přejďte prstem po obrazovce od horního okraje dolů.

                      
 

          2. Rychlé nastavení

 

                 Rychlé nastavení můžete použít k jednoduchému přístupu k nastavení Wi-Fi, spravování jasu displeje, otevření Hlavního menu nastavení a další.

                 Také se můžete dozvědět více o stavu stavových ikon v Rychlém nastavení.

                  - Otevřete notifikační panel, posuňte Rychlé nastavení doleva a klepněte na Uprav.  pro úpravu panelu. Pro úpravu pořadí podržte a posuňte ikonu icon nahoru nebo dolů.

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500