Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Jak používat aplikaci QuickRemote?

  • Jiné
  • Jiné
  • Provoz
  • Tablety, Telefony
  • Naposledy aktualizováno 02/07/2015

Jak používat aplikaci QuickRemote?

 

Function LG G4 QUICKREMOTE

 

             QuickRemote umožňuje Váš telefon používat jako univerzální ovladač na Vaší TV nebo set-top box.

             Poznámka: Při prvním spuštění aplikace LG budete vyzváni k přečtení právních podmínek.

                        Pro použití těchto aplikací je zapotřebí přijmout jak Licenční smlouvu s koncovým uživatelem tak Smluvní podmínky LG.                            


             1. Vytvoření ovladače
 

                 ① Na domovské obrazovce klepněte na Aplikace ICON > QuickRemote ICON

                 ② Vyberte místnost vlevo nahoře a poté klepněte na tlačítko Plus ICON pro vytvoření ovladače.

                 ③ Vyberte typ a výrobce zařízení, poté postupujte dle instrukcí na obrazovce pro konfiguraci zařízení.

                      Poznámka: Pokud vyberete pro Váš produkt položku LG a klepnete na Ano, zobrazí se možnost pro použití magického ovladače.

                                 Magický ovladač slouží k jednoduchému a stylovému ovládání Smart televizí.

 

             2. Použití QuickRemote
 

                 ① Na domovské obrazovce klepněte na Aplikace ICON > QuickRemote ICON
                      NEBO
                      Otevřete notifikační panel, pak klepněte na 
QuickRemote ICON v Rychlém nastavení.

                 ② Vyberte požadovaný ovladač poklepáním na jméno ovladače v horní části panelu QuickRemote. Pokud nemáte žádný ovladač vytvořený,

                       klepněte na ICON Přidat ovladač..

                      Vyberte typ a výrobce zařízení, poté postupujte dle instrukcí pro konfiguraci zařízení.

                 ③ Označte v horní části telefonu zařízení, které chcete ovládat a používejte telefon jako standardní ovladač.

 

             3. Nastavení QuickRemote
 

                 ① Na domovské obrazovce klepněte na Aplikace ICON > QuickRemote ICON

                 ② Pro přístup do nastavení Quickremote klepněte na tlačítko Menu ICON a vyberte z následujícího:

                      - Nastavení Kouzelného dálkového ovládání - spustí funkci magického ovladače pro Vaši kompatibilní LG Smart TV. Možnost je viditelná pouze pro ovladače na LG TV.

                      - Upravit název ovladače - změňte jméno vytvořeného ovladače.

                      - Přizpůsobit ovladač - nastaví individuální tlačítka na již vytvořeném ovladači.

                      - Přesunout ovladač - přesune vytvořený ovladač do jiné místnosti.

                      - Smazat ovladač - smaže vytvořený ovladač.

                      - Nastavení - Zaškrtněte ICON Automaticky zobrazit doma pro spuštění QuickRemote v notifikačním panelu nebo na uzamknuté obrazovce, když se připojíte na domácí síť.

                                            Postupujte dle instrukcí pro výběr domácí sítě. Pro zpětnou vazbu dotyku zaškrtněte ICON Zvuk klepnutí a Vibrace při dotyku .

                                            Klepněte na Upravit profil místnosti pro vytvoření nového typu místnosti.

                      - Nápověda - zobrazí nápovědu QuickRemote.

 

             4. Používání magického ovladače
 

                 Magický ovladač ovládá LG Smart TV používající Touchpad a Smart Text (klávesnici). Magický ovladač je kompatibilní pouze s LG Smart televizemi ročníku 2012 a výše.

                 ① Na domovské obrazovce klepněte na Aplikace ICON > QuickRemote ICON

                 ② Pro přístup do nastavení QuickRemote klepněte na tlačítko Menu ICON > Nastavení kouzelného dálkového ovládání.

                 ③ Klepněte na tlačítko Podpora modelů a zkontrolujte, zda-li je Vaše TV v seznamu.

                 ④ Připojte telefon a TV na stejnou Wi-Fi síť.

 

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500