Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Jak nastavit zvuk na LG G4?

 • Jiné
 • Jiné
 • Provoz
 • Tablety, Telefony
 • Naposledy aktualizováno 02/07/2015

Jak nastavit zvuk na LG G4?

 

function Základní nastavení zvuku LG G4

 

              Spravujte oznámení, upozornění a vibrace v nastavení zvuku.

              Pro přístup k nastavení zvuku: na domovské obrazovce klepněte na Aplikace > Nastavení > záložka Zvuk & Oznámení.

              Poznámka: Některá nastavení, Menu nebo ikony se mohou lišit v závislosti na verzi softwaru a poskytovateli bezdrátové sítě.


           1. Základní nastavení & Zvuk

 

                  ① Klepněte na Zvukové profily a vyberte Zvuk nebo Pouze vibrace.

                  ② Klepněte na Hlasitost  k přizpůsobení úrovně hlasitosti Vyzváněcí tóny a upozornění, Odezva na dotyk a systém a Hudba, video, hry a další média.

                       Přesuňte icon pro nastavení u každé možnosti a klepněte na Ok.

                  ③ Klepněte na Vyzvánění a vyberte nové vyzvánění ze seznamu klepnutím na jeho název. Poté zmáčkněte Ok pro zvolení vyzvánění nebo

                       klepněte na ikonu Plus v pravém horním rohu obrazovky a klepněte na název skladby pro její zvolení jako vyzvánění. Zobrazí se pouze kompatibilní soubory.

                  ④ Klepněte na Vyzvánění kontaktu a poté na přepínač pro vybrané vyzvánění příchozích hovorů u konkrétních kontaktů.

                       Pro čísla bez přiřazených vyzvánění, bude nastaveno vyzvánění výchozí. Klepněte na Složit vyzvánění pro a vyberte z Každý, Kontakt nebo Oblíbené.

 

           2. Vibrace
 

                  ① Klepněte na Intenzita vibrací  pro nastavení úrovně vibrací pro Příchozí hovor a Oznámení  a Vibrovat.

                       Přesuňte icon k přizpůsobení hlasitosti pro každou možnost a klepněte na Ok.

                  ② Zaškrtněte  Zvuk s vibrací  pro povolení vibrace při vyzvánění.

                  ③ Klepněte na Typ vibrace a klepněte pro výběr nabídnutých možností. Po zvolení klepněte na Ok.

 

           3. Oznámení

 

                  ① Pro změnu nastavení Vašich upozornění, klepněte na Vyrušení  

                      - Hovory a oznámení - Vyberte, pokud hovory a upozornění mohou vyzvánět. Vyberte mezi:

                            a. Všechna vyrušení - všechna upozornění budou vyzvánět.

                            b. Pouze důležité - pouze povolená upozornění. Pokud zvolíte tuto možnost, uvidíte ikonu hvězdy na notifikační liště.

                            c. Žádná vyrušení - vypne všechna upozornění, včetně Vašeho budíku, pokud je zapnutý.

                      - Pouze důležité: specifikujte, které události mají prioritu vyzvánění. Pokud je možnost zaškrtnuta,

                                                       budete z těchto funkcí dostávat upozornění.

                      - Doba nečinnosti: nastavte čas a den v týdnu, kdy nebudete vyrušováni žádnými upozorněními. Umožněno, pokud je nastavena Všechna upozornění.

                  ② Klepněte na Uzamčená obrazovka a vyberte mezi Zobrazovat všechna oznámení, Skrýt všechna oznámení nebo Skrýt pouze citlivé.

                       Poznámka: Možnost Skrýt pouze citlivé se zobrazí pouze, pokud nemáte nastaven zámek obrazovky na Žádné nebo Posunutí.

                  ③ Klepněte na Aplikace rolujte nahorů nebo dolů a vyberte aplikaci.  Zaškrtněte  Žádné, aby se u aplikace nezobrazovali žádná upozornění 

                        nebo zaškrtněte  Priorita pro zobrazení upozornění z této aplikace jako prioritní  nad ostatními, pokud je upozornění nastaveno

                        jako Pouze prioritní nebo Všechna upozornění. Zmáčkněte tlačítko zpět nebo Domů  pro ukončení.

                  ④ Klepněte na LED oznámení , klepněte na přepínač pro povolení upozornění LED diodou. Zaškrtněte  pro povolení upozornění

                       zvlášť pro každou možnost.

 

           4. Pokročilá nastavení
 

                  ① Klepněte na Zvuky upozornění a vyberte novou skladbu ze seznamu klepnutím na její název.

                       Klepněte na Ok pro nastavení upozornění nebo zvolte ikonu Plus v pravém horním rohu obrazovky pro přidání vlastního upozornění. 

                       Zobrazí pouze kompatibilní soubory.

                  ② Zaškrtněte  Vibrovat při poklepání pro zapnutí vibrací při klepnutí na domovská tlačítka a během interakcí v uživatelském rozhraní.

                  ③ Klepněte na Zvukové efekty a zaškrtněte následující:

                       - Zvuky klávesnice při doteku: Přehrává tóny při použití klávesnice.

                       - Zvuk při dotyku: Přehrává tón při volbě položek na obrazovce.

                       - Zvuk uzamčení obrazovky: Přehrává tóny při uzamčení a odemčení obrazovky.

                  ④ Klepněte na Hlasová oznámení zpráv/hovorů pro hlasité oznámení příchozích hovorů a zpráv. Klepněte na přepínač  pro povoloení funkce.

 

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500