Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Jak nastavit domovská dotyková tlačítka

  • Jiné
  • Jiné
  • Provoz
  • Telefony
  • Naposledy aktualizováno 02/07/2015

Jak nastavit domovská dotyková tlačítka

 

how to use Návod k použití

 

             Přizpůsobitelná domovská tlačítka umožňují změnu tématu, pozice a funkčnost tak, aby vyhovovala Vašim potřebám.

             Poznámka: Některá nastavení, Menu nebo ikony se mohou lisšit v závisloti na verzi softwaru a poskytovateli bezdrátové sítě.

 

             Pro přístup k nastavení domovských tlačítek:

             Na domovské obrazovce klepněte na Aplikace ICON > Nastavení ICON > záložka Displej > Domovská dotyková tlačítka ICON a vyberte z následujících úprav:

 

             Kombinace tlačítek

             Přidejte a uspořádejte domovská tlačítka.

             ① Klepněte na Kombinace tlačítek.

             ② Podržte a přesuňte ikonu pro uspořádání a kombinování domovských tlačítek.

             ③ Můžete nastavit až 5 tlačítek. Vyberte mezi Oznámení, QuickMemo+, QSlide nebo Dvojité okno.

 

             Dostupná domovská dotyková tlačítka:

            ICON Zpět vrací na předchozí obrazovku. Také uzavírá vyskakovací okna jako menu nebo dialogová okna.

            ICON Domů vrací na domovskou obrazovku . Posunutím prstu z tohoto tlačítka nahoru spustíte Google Search.

            ICON Nedávno použité aplikace zobrazí aplikace a stránky naskládané za sebou. Jednoduchým rolováním v seznamu a klepnutím na stránku nebo aplikaci ji otevřete.

                 Záložky Chrome se zobrazí jako individuální náhledy (toto můžete vypnout v nastavení aplikace Chrome). Posuňte doleva nebo doprava pro odstranění ze seznamu

                 a klepněte na Vymazat vše pro odstranění všech aplikací.

                 Klepněte na Dvojité okno pro spuštění módu. Popřípadě podržte Nedávno použité aplikace pro zobrazení menu v aplikaci (pokud je k dispozici)

                 nebo na Vaší domovské obrazovce.

            ICON Oznámení umožňuje rychle otevřít a uzavře notifikační panel jednoduchým klepnutím na tlačítko.

            ICON QuickMemo+ umožňuje vytvořit novou poznámku. Zatímco sledujete obrazovku, kterou chcete zachytit, klepněte na toto tlačítko pro vytvoření poznámky.

            ICON QSlide povolí překrytí displeje Vašeho telefonu pro snadný multitasking. U QSlide aplikace může být změněna pozice, velikost nebo průhlednost.

            ICON Dvojité okno povoluje spustit dvě aplikace na displeji ve stejném čase.

 

             Barva

             Změňte barvu pozadí tlačítek. Klepněte na Barva a vyberte mezi dostupnými možnostmi. Klepněte na možnost pro uložení výběru.

 

             Skrýt domovská dotyková tlačítka

             Zaškrtněte  aplikace pro skrytí domovských tlačítek, když je aplikace spuštěna.

             Když jsou domovská tlačítka skryta, posuňte prst zdola nahoru nebo do strany pro odkrytí (záleží na orientaci displeje v aplikaci).

 

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500