Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Jak spravovat paměť na LG G4?

 • Jiné
 • Jiné
 • Provoz
 • Tablety, Telefony
 • Naposledy aktualizováno 09/07/2015

Jak spravovat paměť na LG G4?

 

Function Správa paměti na LG G4

 

            Správná správa paměti může pomoci zvýšit výkon telefonu a výdrž baterie.

            Poznámka: Některá nastavení, Menu nebo ikony se mohou lišit v závislosti na verzi softwaru a poskytovateli bezdrátové sítě.


    1. Smart Cleaning
 

            Místo v paměti Vašeho telefonu můžete spravovat odstraněním dočasných souborů, stažených souborů nebo odinstalováním

            nečinných aplikací (aplikace, které nebyly po nastavenou dobu používány) za pomocí funkce Smart cleaning .

            ① Na domovské obrazovce klepněte na Aplikace > Nastavení > záložka Obecné > Smart cleaning

            ② Vyberte Dočasné soubory a RAW souborů, Složka stahování nebo Nečinné aplikace.

            ③ Zaškrtněte soubory, vyrovnávací paměť aplikací nebo aplikace, které chcete vymazat nebo odinstalovat. Klepněte na UKLIDIT.

                 Poté na ANO pro vymazání vybraných částí.

                 Poznámka: Tento proces nelze vrátit. Jakmile klepnete na Ano, všechna vybraná data budou vymazána nebo odinstalována.

                 Aplikace lze poté znovu nainstalovat z Google Play trhu. Složka Download může obsahovat i data uložená na SD kartě.

 

        Nastavení Smart Cleaning

 

            ① V aplikaci Smart cleaning, klepněte na tlačítko Menu > Nastavení.

            ② Klepněte na Interval oznámení pro nastavení, jak často chcete být vyzváni k čištění paměti.

            ③ Klepněte na Doba prodlevy pro nastavení k zobrazení upozornění souborů nebo aplikací, které nebyly používány.

 

        2. Správce souborů

        

            Správce souborů umožňuje prohlížet a upravovat uložené soubory na Vašem telefonu.

            ① Na domovské obrazovce klepněte na Aplikace > Správce souborů ICON

            ② Vyberte kategorii souborů (Všechny soubory, Hudba, Obrázek, Video, Dokument) nebo zvolte Cloud.

                 Poznámka: Možnost Cloud není dostupná u všech modelů.

            ③ Klepněte na složku nebo soubor pro otevření. Klepněte a podržte složku nebo soubor pro zobrazení dalších možností.

 

        Seznam ikon pro možnost Všechny soubory

            ICON Klepněte na Vytvořit pro vytvoření nové složky.

            ICON Pro přesunutí klepněte na Přesun.

            ICON Klepněte na Kopírovat pro kopírování vybraných položek.

            ICON Klepněte na Smazat pro vymazání vybraných položek.

            ICON Klepněte na Menu pro otevření.

                  Poznámka: Pokud chcete přesouvat soubory z nebo do jiné složky, je zapotřebí toto provést v kategorii Všechny soubory.

                                        V kategoriích Hudba, Obrázek, Video nebo Dokument nejsou tyto možnosti k dispozici.

 
        3. Úložiště

            ① Na domovské obrazovce klepněte na Aplikace > Nastavení > záložka Obecné > Úložiště ICON

            ② Prozkoumejte, která oblast nejvíce zabírá paměť telefonu.

            ③ Vymažte obsah pro zvýšení dostupné paměti.

                 Některé základní kroky pro zvýšení dostupné paměti jsou následující:

            ① Vymažte nepotřebné textové zprávy (SMS) a obrázkové zprávy (MMS).

                 - Na domovské obrazovce klepněten na Aplikace.

                - Klepněte Zprávy.

                - Zmáčkněte a podržte zprávu, kterou si přejete vymazat.

                - Klepněte na Smazat.

            ② Přesuňte obrázky a média do počítače, a vymažte je z paměti telefonu.

            ③ Vymažte mezipaměť, cookies nebo historii prohlížeče.


                Mazání v jednotlivých aplikacích:

                - V menu Úložiště klepněte na Aplikace.

                - Klepněte na požadované aplikace.

                - Klepněte na Smazat cache.

                - KIepněte na Mazání dat.

 

                Mazání ve všech aplikacích:

                - V mene Úložiště, klepněte na Data uložená v mezipaměti.

                - Klepněte na OK pro vymazání dat všech aplikací v mezipaměti.

 

            ④ Správa aplikací.

                - V menu Úložiště klepněte na Aplikace.

                - Přejeďte prstem zprava doleva pro přesunutí na záložku Stažené.

                - Klepněte na požadovanou aplikaci.

                - Klepněte na Odinstalovat a poté na OK.

                Poznámka: Některé aplikace jsou předinstalované. Klepnutím na Odinstalovat aktualizace vrátíte aplikaci do tovární verze.

            ⑤ Vymažte protokoly hovorů.

                - Na domovské obrazovce klepněte na Aplikace > Telefon ICON

                - Klepěnte na Záznamy hovorů.

                - Klepněte na tlačítko Menu ICON

                - Klepněte na Smazat vše.

                - Klepněte na Ano.

 
        4. Správce aplikací

            Ve správci aplikací můžete prohlížet stažené apliakce, dostupnou paměť, přesunout aplikace na SD kartu, zastavit spuštěné aplikace,

            resetovat nastavení aplikací, resetovat výchozí aplikace a další.

            Pro přístup do správce aplikací na domovské obrazovce klepněte na Aplikace
 > Nastavení > záložka Obecné > Aplikace

            Správce aplikací je rozdělen do následujících záložek:
            ① STAŽENÉ - zobrazuje seznam aplikací, které byly staženy a kolik místa zabírají v paměti.

                Klepněte na tlačítko Zpět pro navrácení do hlavního menu.
            ② NA KARTĚ SD - zobrazuje seznam aplikací, u kterých můžete přesunout data aplikace nebo jejich část na kartu SD.

                - Pro přesunutí aplikace na SD kartu, klepněte na aplikaci v záložce NA KARTĚ SD.

                - Klepněte na Přesunout na kartu SD. Tlačítko bude zašedlé a zobrazí se "Přesouvání", zatímco se budou data přesouvat na SD kartu.

            ③ SPUŠTĚNÍ - zobrazuje využití paměti RAM telefonu systémem a aplikacemi a také kolik paměti RAM je ještě možné použít.

                Klepněte na tlačítko Menu ICON > Zobrazit procesy cache paměti pro zobrazení seznamu procesů na pozadí cache paměti.
            ④ VŠE - zobrazuje seznam všech aplikací, procesů a služeb zařízení.
            ⑤ ZAKÁZANÉ - zobrazuje všechny aplikace, které jsou zakázané. Záložka není k dispozici, dokud není nějaká aplikace zakázaná.

 

            Reset nastavení aplikace:

            Tento postup resetuje všechna nasstavení pro zakázané aplikace, vypnutá upozornění aplikací, akce výchozích aplikací, omezení dat aplikací na pozadí.

            Neztratíte žádná data aplikací.

 

            ① Ve správci aplikací přejeďte prstem zprava doleva na záložku VŠE.

            ② Klepněte na tlačítko Menu a zvolte Resetovat vlastnosti aplikace.

            ③ Klepněte na Ano

 

            Reset vychozích aplikací:

            Tento postup resetuje možnosti výchozích aplikací pro vybrané aplikace. Např. pokud otevřete URL adresu, můžete si vybrat prohlížeč,

            který použijete a lze jej nastavit i jako výchozí prohlížeč.

            Pro resetování této volby je zapotřebí tento výběr vymazat.

 

            ① Ve správci aplikací přejeďte prstem zprava doleva na záložku VŠE.

            ② Klepněte na Menu ICON a klepněte na Obnovit výchozí aplikace.

            ③ Klepněte na Vymazat vedle názvu aplikace, u které si přejete volbu vymazat. Když otevřete aplikaci nebo link, budete si moci znovu vybrat výchozí aplikaci.

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500