Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Jak lze LG G4 sdílet a připojit k dalším zařízením?

  • Jiné
  • Jiné
  • Provoz
  • Tablety, Telefony
  • Naposledy aktualizováno 10/07/2015

Jak lze LG G4 sdílet a připojit k dalším zařízením?

function LG G4 Sdílet a připojit

 

            Sdílet a připojit využívá možnosti bezdrátového připojení nebo připojení pomocí kabelu pro přesouvání dat a médií s dalšími zařízeními.

            Připojte Vaší TV přes HDMI, Vaše zařízení pomocí USB nebo sdílejte obsah bezdrátově.

            Poznámka: Některá nastavení, Menu nebo ikony se mohou lišit v závislosti na verzi softwaru nebo poskytovateli bezdrátové sítě.


          1. NFC

 

            NFC (Near Field Communication) je bezdrátová technologie, která umožňuje přenos dat mezi dvěma zařízeními vzdálenými několik cm od sebe.

            Se zapnutou funkcí NFC si může Váš telefon zaměňovat data s dalšími zařízeními, které funkci taktéž podporují.

            Nebo taktéž přečíst informace z NFC čipů vložených do plakátů, nálepek a dalších produktů.

            ① Na domovské obrazovce klepněte na Aplikace icon > Nastavení icon > záložka Sítě > Sdílet a připojit icon

            ② Klepněte na přepínač NFC icon pro spuštění.

 

            Výběr výchozí aplikace pro platbu:

 

            ① Klepněte na NFC.

            ② Klepněte na Klepnutím zaplatit.

            ③ Vyberte z dostupných možností.

                Poznámka: Aby byla možnost dostupná, je zapotřebí mít nainstalovanou a aktivovanou HCE aplikaci jako Google Wallet.

 
        2. Android Beam
 

            Když je funkce Android Beam zapnuta, můžete přeposílat obsah aplikace do jiného zařízení s podporou NFC podržením obou produktů blízko sebe.
            Např.: Můžete přeposílat webové stránky, videa na Youtube, kontakty a další. Stačí přiložit obě zařízení k sobě (klasicky zády k sobě) a poté klepněte na obrazovku.

            Aplikace pak rozhodne, jaká data odešle.

 

            ① Na domovské obrazovce klepněte na Aplikace icon > Nastavení icon > záložka Sítě > Sdílet a připojit icon

            ② Klepněte na přepínač Android Beam icon pro zapnutí.

 

            Použití funkce Android Beam:

 

            ① Zapněte Android Beam na obou zařízeních.

            ② Vyberte položku, kterou chcete sdílet.

            ③ Podržte zařízení u sebe (klasicky zády k sobě). Jakmile budou zařízení ve správné poloze, ucítíte vibraci nebo uslyšíte tón.

            ④ Až se obrazovka zmenší na odesílacím zařízení, klepněte na obrazovku a soubor se začne přesouvat.

                Poznámka: Aplikace určí, co bude přeposláno, případně přijato. Pokud se obrazovka nezmenší, není možné soubor přes Android Beam poslat.

 

        3. SmartShare Beam

 

            Použití SmartShare Beam

 

            ① Na domovské obrazovce klepněte na Aplikace icon > Nastavení icon > záložka Sítě > Sdílet a připojit icon > SmartShare Beam.

            ② Klepněte na přepínač icon pro zapnutí SmartShare Beam. Ujistěte se, že je funkce povolena i na dalších zařízeních.

            ③ Vyberte soubor, který chcete sdílet a klepněte na ikonu Sdílet icon nebo jej dlouze podržte a vyberte Sdílet. Rolujte níže a zvolte SmartShare Beam icon

            ④ Klepněte na jméno zařízení pro odeslání souboru.

            ⑤ Na druhém zařízení se zobrazí upozornění o příchozím souboru, které lze přijmout nebo zamítnout. Ujistěte se, že jsou před odesláním obě zařízení v dosahu.

                Poznámka: Pro aktivaci SmartShare Beam je zapotřebí mít povolené Wi-Fi.

 

            Nastavení SmartShare Beam

 

            ① Na domovské obrazovce klepněte na Aplikace icon > Nastavení icon > záložka Sítě > Sdílet a připojit icon > SmartShare Beam.

            ② Klepněte na G4 nebo vybrané jméno pro změnu názvu zařízení.

            ③ Možnost Úložiště je zašedlá v případě, že v telefonu není SD karta.

            ④ Klepněte na Historie přenosu souboru pro zobrazení seznamu všech odeslaných a přijatých souborů přes SmartShare Beam.

                Poznámka: V tomto seznamu jsou zobrazeny všechny soubory, dokud nebude vymazán nebo pokud soubory nebyly přijaty či odeslány jiným způsobem.

 
        4. Mediální server

 

            Sdílejte mediální obsah s okolními zařízeními přes Mediální server. Obě zařízení musí podporovat sdílení pomocí protokolu DLNA.

 

            Zapnutí funkce Mediální server

 

            ① Na domovské obrazovce klepněte Aplikace icon > Nastavení icon > záložka Sítě > Sdílet a připojit icon > Mediální server.

            ② Zaškrtněte icon Sdílení obsahu pro sdílení obsahu s okolními zařízeními.

            ③ Klepněte na G4 nebo vybrané jméno pro změnu názvu zařízení. Klepněte na ikonu obrázku pro změnu zobrazení zařízení.

            ④ Klepněte na Můj sdílený obsah a zaškrtněte icon typy obsahu, který chcete sdílet a klepněte na OK. Vyberte z Fotografie, Videa a Hudba.

            ⑤ Zaškrtněte icon Přijmout obsah pro povolení ostatním zařízení nahrávat média do Vašeho telefonu.

            ⑥ Mediální server je aktivován a připraven k použití.

            ⑦ Klpeněte na Povolená zařízení pro zobrazení zařízení s povoleným přístupem.

            ⑧ Klepněte na Nepovolená zařízení pro zobrazení zařžízení se zakázaným přístupem.

 

            Ovládání připojených zařízení

 

            Nechte připojené zařízení (např. TV) přehrávat multimediální obdsah z knihovny se vzdáleným přístupem (např. PC).

            Poznámka: Ujistěte se, že je DLNA funkce na daných zařízeních (např. na TV a PC) správně nastavena.

 

            ① Na domovské obrazovce klepněte na Aplikace icon > Nastavení icon > záložka Sítě > Sdílet a připojit icon > Mediální server.

            ② Klpeněte na tlačítko Menu icon > Použijte funkci DLNA.

            ③ Klepněte na Přehrávač icon a vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.

            ④ Klepněte na Knihovna icon a vyberte zařízení s knihovnou se vzdáleným přístupem.

            ⑤ Nyní můžete prohlížet obsah knihovny.

            ⑥ Dotykem podržte náhled obsahu a vyberte možnost Přehrát nebo klepněte na tlačítko Menu icon > Přehrát.

 

            Prohlížení obsahu okolních zařízení

 

            Užívejte si obsah z okolních zařízení, jako jsou počítače nebo mobily, na Vašem zařízení pomocí následujících kroků:

 

            ① Pro připojení k okolním zařízením k Vašemu klepněte v aplikaci Galerie nebo Hudba na Vyhledávání blízkých zařízení jako v následujícím:

            - Ujistěte se, že jsou všechna požadovaná zařízení připojena na stejné Wi-Fi síti.

            - Je zapotřebí, aby funkce DLNA byla na všech zařízeních zapnuta.

            ② Klepněte na produkt, který chcete připojit. Pokud není v seznamu viditelný, klepněte na Vyhledat okolní zařízení.

            ③ Po navázání spojení můžete prohlížet obsah okolních zařízení na Vašem telefonu.

 
        5. Miracast

 

            Můžete bezdrátově zrcadlit obraz a zvuk Vašeho telefonu s adaptérem LG Miracast nebo TV.

 

            ① Na domovské obrazovce klepněte Aplikace icon > Nastavení icon > záložka Sítě > Sdílet a připojit icon > Miracast.

            ② Klepněte na přepínač icon pro zapnutí Miracast.

            ③ Zapněte funkci Miracast na vaší TV nebo připojte adaptér LG Miracast.

                Poznámka: Pro nastavení funkce Miracast do lišty Rychlého nastavení posuňte aplikace doleva a klepněte na Uprav. icon > Zaškrtněte icon Miracast.

                Otevřete notifikační panel a klepněte na Miracast pro zapnutí.

            Při zrcadlení obrazu není možné používat Mobilní Hotspot.

 
        6. Přesun souborů přes USB

 

            Použijte USB kabel pro přenos hudby, obrázků a dalších souborů z Vašeho zařízení do počítače a naopak.

            Toto připojení využívá MTP protokol, který je podporován většinou zařízení s aktuálními verzemi Windows, nikoli s Mac OS.

            Pro přesunutí souboru do Mac OS použijte aplikaci Android File Transfer.

 

            Přesouvání ve Windows

            ① Připojte Vaše zařízení na port USB na Vašem počítači. Při prvním připojení budete vyzváni k instalaci ovladačů.

            U již nainstalovaného zařízení otevřete notifikační panel a klepněte na upozornění ICON. Z nabídky zvolte

 

            Mediální zařízení (MTP).

            ② Zařízení se připojí na Váš počítač jako nový disk. Automatické přehrávání by mělo zobrazit možnosti pro připojené zařízení.

                Pokud ne, přejděte do Tento počítač/Počítač a vyhledejte Vaše zařízení. Můžete klasicky kopírovat soubory z nebo do zařízení.

 

            Přesouván v Mac OS

            ① Nainstalujte Android File Transfer z www.android.com/filetransfer, a postupujte dle instrukcí

                (Pokud používáte Android File Transfer poprvé, klikněte dvakrát pro otevření. Po prvním připojení se otevře automaticky.)

            ② Připojte zařízení k Vašemu počítači pomocí USB kabelu. Android File Transfer se spustí (pokud již neběží), otevře okno,

                které zobrazí obsah Vašeho zařízení s detaily o místě na úložišti v dolní části okna.

            ③ Můžete s tímto oknem pracovat stejně jako s jakýmkoli jiným: otevřete a zavřete složky, vytvořte složky, a přesuňte složky z nebo do tohoto či jiného okna.

            ④ Po dokončení odpojte USB kabel.

 

            Změna USB připojení

            ① Pro povolení USB PC připojení připojte zařízení do USB portu na Vašem počítači. Poté otevřete notifikační panel a klepněte na ikonu ICON.

            ② Vyberte z následujích typů připojení:

            - Nabíjení baterie - Nabíjejte pomocí USB kabelu.

            - Mediální zařízení (MTP) - Zvolte pro přenos souborů ve Windows. (Pro Mac Os použijte Android File transfer www.android.com/filetransfer)

            - Sdílet obrázky (PTP) - Odešlete obrázky ze zařízení (použijte, pokud není podporován protokol MTP).

 
        7. Tisk

 

            ① Na domovské obrazovce klepněte Aplikace icon > Nastavení icon > záložka Sítě > Sdílet a připojit icon > Tisk.

            ② Klepněte na tlačítko Menu icon a vyberte Přidat službu. Přejděte do Google Play trhu a vyberte si z několika tiskových služeb třetích stran pro instalaci.

                Jakmile se nainstalují, zobrazí se v seznamu tiskových služeb.

            ③ Klepněte nabídnuté služby pro otevření a zmáčkněte tlačítko Menu icon pro další nastavení nebo možnosti.

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500