Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

LG G Flex 2 - Glance View

  • Jiné
  • Jiné
  • Provoz
  • Telefony
  • Naposledy aktualizováno 30/07/2015

LG G Flex 2 - Glance View

 

 

function Použiít

 

      • Když je obrazovka vypnutá, můžete si zobrazit notifikační lištu, čas a datum posunutím prstu na obrazovce směrem dolů.

 

how to use Návod k použití

 

      •  Když uživatel posune prst po obrazovce o více než 1 cm, podsvícení se zapne.

 

      •  Když uživatel zároveň posune prst po obrazovce o více než 2,5 cm, zobrazí se celý obrázek Glance view.

 

      •  V horní části obrazovky funkce nemusí fungovat správně.

 

        Glance View funguje pouze, když je obrazovka uzamčena.

          - Zámek obrazovky můžete nastavit v Nastavení > záložka Displej > Uzamknout obrazovku > Vyberte zámek obrazovky.

          - Pokud je Zámek obrazovky nastaven na Žádné, Glance view nebude fungovat.

 

      •  Glance View nemusí fungovat správně v následujících případech:

          - Do jedné sekundy po operaci. 

          - Příliš rychlé posunutí nebo posunutí nahoru a dolů.

          - V případě, že úhel posunutí je větší než 60°.

 

            not work following cases

 

                  

 

 

 

 

 

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500