Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Kovový zvuk

  • TS: šum/hluk
  • Jiné
  • Řešení problémů
  • Chladničky
  • Naposledy aktualizováno 01/10/2012

Je spotřebič vyrovnán?

 

▶Nebude-li výrobek vyrovnán, může znít kovový zvuk způsobený pohybem trubic.

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500