Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Co udělat pro vytvoření kostek ledu?

  • Jiné
  • Jiné
  • Řešení problémů
  • Chladničky, Mrazáky, Vinotéky
  • Naposledy aktualizováno 16/09/2015

Co udělat pro vytvoření kostek ledu?

 

symptom Příznak
   

           1. Ledové kostky nejsou vyrobeny.

cause Řešení

   

          1. Ledové kostky nejsou vyráběny, pokud je nově nainstalován výrobek, nebo je stroj vypnut.

 

how to fix Návod na výrobu 

   

            1. Když je stroj nově nainstalován, je potřeba den pro nachlazení potravin a 72 hodin aby se vytvořily kostky ledu.

            2. Stiskněte tlačítko výrobníku ledu po dobu delší než tři sekundy pro zapnutí napájení.

            3. Stiskněte znovu tlačítko pro vypnutí.

            4. Pro vytlačení velkého množství kostek ledu, je zapotřebí vyčkat pro postupnou výrobu nových kostkek ledu.

            5. Jedná se o normální jev.


     

           ▷ Více informací

           - Automatický výrobník ledu dělá sedm ledových kostkek ledu najednou a dávkuje 150-160 kostkek ledu denně.

           V závislosti na prostředí.

           (Např teplota okolí, počet otevírání dveří, zatížení chlazení, množství potravin)

           - Při skladování ledu v zásobníku, který je plný (1,5 kg), bude zastavena výroba ledových kostek.

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500