Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Jak se dávkují kostky ledu?

  • Jiné
  • Jiné
  • Řešení problémů
  • Chladničky
  • Naposledy aktualizováno 16/09/2015

Jak se dávkují kostky ledu?

 

Symptom Příznak

   

         1. Z výrobníku ledu nepadají kostky ledu.

 

Reason Důvod

 

         1. Pokud použijete dávkovač vody, výrobník ledu, nebo je příliš málo vody, kostky ledu nemusí být vyráběny.

 

How to fix Řešení

        

         1. Doplňte čistou vodu do zásobníku dle vyznačené rysky (2/3 zásobníku) a stisknutím páky upravte hladinu vody.

 

 

1. Oddělte spodní nádobku                2. Sejměte kryt.                       3. Rozeberte (Zásobník nelze odstranit)

 

Separate door basket Remove cover. Disassembled

 Structure may differ by model.

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500