Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Polička vyčnívá do prostoru

  • Jiné
  • Jiné
  • Řešení problémů
  • Chladničky
  • Naposledy aktualizováno 28/07/2016

Polička vyčnívá do prostoru


 Symptom


Polička vyčnívá


<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">

 Příčina

1. Pokud vyčnívá polička:

-. Pokud jste na vrch police uložili něco těžkého, může se vytvořit mezera, nebo police může vyčnívat do prostoru..

2.  Pokud vyčnívá výsuvný koš:

-..Pokud není jedna strana koše správně upevněná, může koš vyčnívat do prostoru.

</span> Řešení

1. Pokud vyčnívá polička:

-. Pokud polička vyčnívá kvůli těžkým předmětům, přeorganizujte je a znovu uložte.
-. Pokud je posuvník police poškozený, potřebuje kontrolu servisním pracovníkem. Kontaktujte Podporu pro více informací. Pokud si přejete poškozenou polici vyměnit, opište si model chladničky. Novou polici je možno zakoupit v autorizovaném servisu
.2. Pokud vyčnívá výsuvný koš.

-. Umístěte koš na správné místo a pokud není v rovině, vyčnívající část posouvejte směrem nahoru, dokud neuslyšíte kliknutí..


 Jak pohybovat výsuvným košem?

-. Můžete jím pohybovat směrem nahoru, nebo dolů.
-. Pokud si přejete pohnout košem směrem vzhůru, uchopte ho v středu a jemně ho nadzdvihněte.
-. Pro uložení podepřete koš dlaní a páky na obou stranách nejprve nadzdvihněte a potom snižte.
Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500