Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Dveře nejsou vyrovnané

  • Jiné
  • Jiné
  • Řešení problémů
  • Chladničky
  • Naposledy aktualizováno 28/07/2016

Dveře nejsou vyrovnané


 Symptom

Jak mohu upravit vyrovnání dvířek?


<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">

 Důvod

Nerovná podlaha může způsobit, že dveře nebudou vyrovnané.

Taktéž, pokud je na jedné straně uvnitř chladničky příliš mnoho předmětů, může to ovlivnit vyrovnání dvířek.


</span>


 Řešení

Pomocí otočných nožiček na spodu chladničky dveře vyrovnejte.


Při otáčení nožičkou proti směru hodinových ručiček se budou dveře posouvat směrem dolů a opačně.
Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500