Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Napájení není zapnuto

  • TS: problémy s napájením
  • žádné napájení
  • Řešení problémů
  • Pračky
  • Naposledy aktualizováno 12/10/2012

Můžete vypojit kabel a zase ho zapojit?

 

▶ Pokud se ozývá pískání a napájení se nezapne, je třeba kontaktovat opraváře
▶ Pokud se pískání neozývá, zkontrolujte, zda není vypnut přívod elektrického proudu. Můžete to ověřit zapojením jiného produktu (fénu, nabíječky...)
※ U vestavěného produktu zkontrolujte jistič, a pokud nenajdete žádný problém, kontaktujte opraváře

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500