Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Je třeba čistit těsnění dvířek?

  • Jiné
  • Jiné
  • Řešení problémů
  • Pračky
  • Naposledy aktualizováno 10/09/2015

Je třeba čistit těsnění dvířek?

 

 

cause Důvod

 

        ■ Pokud voda proniká skrz dveře pračky, přestože gumové těsnění není porušené1),

  

           mohou být v těsnění zachyceny nečistoty.

      

       ※ Pokud je těsnící guma1) deformovaná, nebo prasklá, kontaktujte Servisní středisko.

 

 

 

how to fix Řešení

 

      ■ Čistěte těsnící gumu1) a sklo dveří pravidelně suchým ručníkem.

 

 

  

 

 

        Čistěte také rám dveří2) okolí těsnící gumy a sklo dvířek.

             how to clean

 

        1) Těsnící guma

            - Těsnící guma je mechanická část, která se používá, aby nedocházelo k úniku vody a zabraňuje úniku cizích těles z pračky.

        2) Rám dveří

            - Orámování dvířek zabraňuje zatečení vody a vniknutí cizích předmětů do pračky.

 

 

 

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500