Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

TV zobrazuje zprávu "Žádný signál", popř. je černá obrazovka, bez obrazu

  • Jiné
  • Jiné
  • Provoz
  • Hotelové TV, TV příslušenství, Televizory
  • Naposledy aktualizováno 26/08/2015

Pokud je televizor bez signálu, popř. vidíte černou obrazovku postupujte následovně:


Pokud je na obrazovce zobrazen nápis "Žádný signál", anebo je obrazovka černá můžete mít zvolený špatný vstup, anebo je chyba ve vybraném vstupu.

Pomocí tlačítka INPUT na ovladači zkuste přepnout televizor na jiný vstup. Např. anténní.

Pokud je na anténním vstupu zobrazen nápis "Žádný signál",  zkontrolujte anténní kabel, zda je správně zapojen a neporušen.


KONTROLA NAPÁJENÍ:


Zkontrolujte, zda je zařízení v síti a vypněte / zapněte televizor pomocí ovladače.

Pokud je obrazovka stále černá, zmáčkněte tlačítko MENU na ovladači a vyzkoušejte tak, zda televizor zobrazí menu.

Pokud televizor nezobrazí ani nabídku menu a obrazovka je stále černá, bude zřejmě potřeba dát jej do servisu.


ZKONTROLUJTE VSTUPY


Pokud je k televizoru připojen DVD/Blure-ray přehrávač, anebo herní systém zkuste přepnout televizor na jiný vstup. Zkontrolujte také, zda je externí zařízení zapojeno v síti a zapnuto.

Pomocí tlačítka INPUT na ovladači zkuste přepnout televizor na jiný vstup televizoru.HDMI KABEL


Pokud používáte HDMI kabel a máte zapnutou funkci SIMPLINK, může to způsobovat že televizor při přepínání vstupů zobrazuje zprávu "žádný signál".

Zkuste vypnout funkci SIMPLINK pomocí tlačítka SIMPLINK na vašem ovladači.


Pokud používáte externí satelitní přijímač, nebo tuner.


Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuto a připojeno k televizoru.

Zkuste vypnout a zapnout toto externí zařízení.

Zkontrolujte připojení k televizoru, popř. vysuňte a zasuňte zpátky kabel (HDMI, nebo Componentní). V případě Componentího kabelu, zkontrolujte správné pořadí a barvu kontektorů.

V případě satelitního přijímače zkontrolujte jeho správné výstupní rozlišení. Rozlišení závisí zejména na typu kabelu, kterým je zařízení připojeno k televizoru.


Používáte starý set-top-box s LG UHD televizí?


Některé staré set-top-boxy nemusí být s televizorem kompatibilní a proto se nemusí zobrazit na obrazovce. Zkontrolujte kompatibilitu zařízení, popř. kontaktujte LG servis. 

 

.

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500