Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Řešení problémů s panelem

  • Jiné
  • Jiné
  • Řešení problémů
  • Mikrovlnné trouby
  • Naposledy aktualizováno 28/07/2016

Řešení problémů s panelem


 Symptom

<span style="color: black; text-transform: none; font-family: Arial; font-size: 14pt; font-style: normal; font-variant: normal; vertical-align: baseline; language: en-US; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: Arial; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-text-raise: 0%; mso-style-textoutline-type: none;">

Řešení problémů s panelem

</span>


<span style="color: black; text-transform: none; font-family: Arial; font-size: 14pt; font-style: normal; font-variant: normal; vertical-align: baseline; language: en-US; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: Arial; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-text-raise: 0%; mso-style-textoutline-type: none;">


</span>

 Řešení

<span style="color: black; text-transform: none; font-family: Arial; font-size: 14pt; font-style: normal; font-variant: normal; vertical-align: baseline; language: en-US; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: Arial; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-text-raise: 0%; mso-style-textoutline-type: none;">

Je možné fólii odstranit z ovládacího panelu?

Ano. Fólie na ovládacím panelu je jen chránící fólie pro převoz. Nemá žádnou jinou funkčnost. Může být na výrobku ponechaná, ale používáním ovládacího panelu sa začnou vytvářet vzduchové bublinky. V tomto případě je lepší fólii odstranit. Fólii teda můžete odstranit ihned po zakoupení.Ovládací prvky fungují, ale není slyšet zvuk.

Podle uživatelské příručky, některé modely dovolují vypnout zvuk, který se ozývá při stisknutí tlačítek. Pokud si přejete zvuk znovu zapnout, následujte pokyny v uživatelské příručce.Tlačítka po stisknutí nefungují.


1. Ujistěte se, že funkce dětský zámek, není aktivní. Je potřebné se podívat do uživatelské příručky konkrétního modelu. Pokud je dětský zámek aktivní, vypněte ho. Pokud toto nepomůže, odpojte zařízení na 2-3 minuty. Pokud reset nepomůže, kontaktujte autorizovaný servis.

2. Ujistěte se, že skleněný model je v suchém prostředí.Zobrazuje displej nesprávný čas?

Podívejte se do manuálu, abyste nastavili čas. Pokud však nastane výpadek proudu, čas bude vynulovaný a bude vyžadovat nové nastavení.Na displeji se zobrazuje UZAMČENÉ/LOCKED

Ovládání bylo zablokované.
->Stiskněte a podržte tlačítko Clear/Off na 3 sekundy pro odblokování ovládání.Pokud displej zobrazuje odpočítávání, ale trouba není spuštěná:

Ověřte si, zda jsou dvířka pevně zavřené.
Ověřte si, zda není spuštěný časovač místo funkce trouby.
</span>

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500