Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Proč se Roboking nevrací do své domovské stanice?

  • Jiné
  • Jiné
  • Řešení problémů
  • Vysavače
  • Naposledy aktualizováno 09/09/2015

Proč se Roboking nevrací do své domovské stanice?

 

Symptom

          Error

 

Důvod
            1. Pokud se Roboking nevrátí do své domovské stanice, na displeji se zobrazí chyba ER Station nebo ER06.
            2. Vyčistěte prostor okolo domovské stanice a zkontrolujte zdroj napájení
.

 

Jak situaci vyřešit

            1. Roboking nemusí najít cestu do své domovské stanice pokud v cestě stojí překážky, které ruší signál.

            2. Odstraňte překážky v okolí 2 metrů před a 1,5 metru ze stran domovské stanice. 

            3. Umístěte stanici na rovný povrch tak, aby se celá dotýkala stěny.

         

          

            4. Ujistěte se, že je domovská stanice zapojena do elektřiny.  

            5. Pokud Roboking zahájí úklid výjezdem z domovské stanice, je pro něj pak snazší najít cestu zpět.

        

 

 

 Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500