Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Co mám dělat, pokud se Roboking nezapne a nebo se nenabíjí?

  • Jiné
  • Jiné
  • Řešení problémů
  • Vysavače
  • Naposledy aktualizováno 10/09/2015

What should I do when a Roboking does not turn on or cannot be charged?  

Příznak

           Power ( start ) > nelze zapnout

 

Důvod

          Prosím zkontrolujte zadní stranu Robokinga, hlavní vypínač se nachází na levé straně.  

Jak opravit

         1. Zapněte hlavní vypínač na zadní straně Robokinga.
           2. Prosím, podržte na přístroji tlačítko START/STOP po dobu několika vteřin, dokud nezazní pípnutí.
           3. Pokud není zapnutý, prosím umístěte Robokinga zpříma "tváří v tvář"s domácí stanicí pro nabíjení.
           4. Pokud dojde k nabíjení, ozve se hlasová zpráva " Nabíjení zahájeno".
           5. Pokud hlasová zpráva oznamuje "hlavní vypínač vypnut". Prosím zapněte jej a zkontrolujte stav vypínače v poloze "on":
           6. Pokud se usadí špína na nabíjecím slotu výrobku nebo bytové stanice, vyčistěte jej štětečkem nebo měkkým hadříkem.
           7. Robokinga položte jemně vzhůru nohama na měkkou tkaninu na podlaze a vyčistěte hlavní jednotku.
           8. V případě, že Roboking není používán delší dobu ( asi týden ), vypněte hlavní vypínač pro úsporu energie.


            

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500