Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Jak se provádí tovární reset? (modely 2012)

  • Používání a nastavení
  • obnovení továrního nastavení
  • Provoz
  • Tablety, Telefony
  • Naposledy aktualizováno 29/06/2016

[Jak se to dělá]
Na domovské obrazovce ->Menu (Nabídka) -> Setting (Nastavení) -> Privacy (Soukromí) -> Factory Data Reset (Rest továrních dat) ->Reset Phone (Reset telefonu) -> Erase every thing (Vše smazat)


Tovární reset znamená, že se obnoví stav, v němž byl telefon po dodávce z továrny. Po továrním resetu budou vymazány aplikace a data nainstalovaná uživatelem

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500