Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Jak připojit LG G4 Mediální server (DLNA)?

  • Jiné
  • Jiné
  • Provoz
  • Tablety, Telefony
  • Naposledy aktualizováno 19/06/2015

Jak připojit LG G4 Mediální server (DLNA)?

Sdílení mediálního obsahu s blízkými zařízeními přes DLNA. Obě zařízení musí být pro tuto funkci certifikovány.

Poznámka: Některá nastavení, Menu nebo ikony se mohou lišit v závislosti na verzi softwaru a poskytovatele bezdrátového připojení.

 


How to use Návod k použití
 
           1. Zapněte Media Server
 
                  ① Na domovské obrazovce klikněte na Aplikace icon > Nastavení icon > záložka Sítě > Sdílet & Připojit icon > Mediální Server .
                  ② Zaškrtněte položku  icon  Sdílení obsahu  pro sdílení Vašeho obsahu zařízení.
                  ③ Pro změnu názvu zařízení klikněte na kolonku pod nápisem Vaše zařízení.
                  ④ Klikněte na Můj sdílený obsah a zaškrtnutím icon   vyberte, které položky chcete sdílet a klikněte na Ok. Vybrat můžete mezi položkami Fotky, Videa a Hudba.
                  ⑤ Zaškrtněte   icon  Přijmout obsah pro povolení ostatním zařízení odeslat obsah na Vaše zařízení.
                  ⑥ Mediální server je nyní aktivní a připraveno ke sdílení obsahu.
                  ⑦ Klikněte na  Povolená zařízení k zobrazení okolních zařízení, která mají povolení k přístupu.
                  ⑧ Klikněte na Nepovolená zařízení k zobrazení okolních zařízení, která povolení k přístupu nemají.
 
 
                    2. Ovládání připojených zařízení
 

                  Spusťte na ovládaném zařízení (např. na TV) multimediální obsah z knihovny se vzdáleným přístupem (např. PC).

                  Poznámka: Ujistěte se, že nastavení DLNA na Vašem zařízení je správně nakonfigurováno (např. pro TV a PC).

 

                  Na domovské obrazovce klikněte na Aplikace icon > Nastavení icon > záložka Sítě > Sdílet & Připojit icon > Mediální Server.

 

                  ① Klikněte na tlačítko Menu icon > Použijte funkci DLNA.

                  ② Klikněte na Přehrávač icon a vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.

                  ③ Klikněte na Knihovna icon a vyberte zařízení obsahující knihovnu se vzdáleným přístupem.

                  ④ Obsah knihovny můžete prohlížet.

                  ⑤ Zmáčkněte a podržte náhled obsahu a klikněte na Přehrát nebo klikněte na tlačítko Menu icon > Přehrát.

 

                  Můžete si užívat i obsah z okolních zařízení, jako je počítač nebo jiné mobilní zařízení na Vašem telefonu pomocí následujícího postupu.

 

                  ① Pro připojení okolních zařízení k Vašemu klikněte na Zařízení v blízkosti v položce Galerie nebo Hudba, jak je uvedeno níže.

                      - Ujistěte se, že jsou Vaše a okolní zařízení připojeny na stejnou Wi-Fi síť.

                      - Zkontrolujte, zda je na okolních zařízeních zapnuta funkce DLNA.

                  ② Klikněte na zařízení, které chcete připojit. Pokud zařízení na seznamu není zobrazeno, klikněte na Vyhledávání blízkých zařízení.

                  ③ Po připojení si můžete prohlížet obsah připojeného zařízení ve Vašem telefonu.

 

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500