Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Jak používat QSlide a Dvojité okno G4?

  • Jiné
  • Jiné
  • Provoz
  • Tablety, Telefony
  • Naposledy aktualizováno 29/06/2015

Jak používat QSlide a Dvojité okno na LG G4?

QSlide a Dvojité okno jsou praktické funkce pro zlepšení multitaskingu na LG G4.

Poznámka: Některá nastavení, Menu nebo ikony se mohou lišit v závisloti na verzi softwaru a poskytovateli bezdrátové sítě.


 
          1. QSlide

                  Pracujte efektivně s možností dvou otevřených oken na Vašem displeji, přizpůsobte jejich velikost a průhlednost.

                  ① Sjeďte prstem po obrazovce shora dolů pro otevření notifikační lišty.

                       Přejeďte zleva doprava v rychlém nastavení a zapněte QSlide ICON .

                       Klepněte na požadovanou QSlide aplikaci.

                       

                  Nebo zatímco používáte aplikaci, která podporuje QSlide, klepněte na tlačítko Menu  ICON 
a poté na QSlide.

                  Funkce se zobrazí v malém okně na obrazovce.

                  Poznámka: Pro úpravu zobrazených aplikací v QSlide aplikacích na notifikační liště, přesuňte aplikace posunutím doleva a zvolte Uprav. ICON > Zaškrtněte ICON požadované aplikace.

 

                             Pro změnu pořadí aplikací podržte ICON a přesuňte pohybem nahoru nebo dolů.

                  ② Posuňte ICON pro nastavení průhlednosti překrytí. Díky zvýšení průhlednosti QSlide aplikace můžete ovládat i aplikace za oknem.

                       Pro opětovné použití aplikace přesuňte posuvník opět doprava.

                  ③ Při použití QSlide můžete také volat, prohlížet webový obsah, poslat zprávu nebo používat další možnosti telefonu.

                  ④ Klepněte na ICON pro vypnutí funkce QSlide.

                  ⑤ Klepněte na maximize pro zobrazení aplikace na celou obrazovku.

 

                  Funkce Dvojité okno rozdělí obrazovku pro umožnění multitaskingu, udržení a odpojení interakce, auto-propojení a využití u nedávno použitých aplikací.

                  Pro zapnutí funkce Dvojité okno

                  ① Na domovské obrazovce Aplikace ICON > Nastavení ICON > záložka Obecné > Dvojié okno ICON

                  ② Klepněte na přepínač Dvojité okno ICON pro zapnutí funkce.

 

                  Použití funkce Dvojité okno

                  ① Na domovské obrazovce klepněte na tlačítko Nedávné aplikace ICON a poté na Dvojité okno.

                  ② Klepnutím nebo podržením a přesunutím ikony aplikace otevřete dvě aplikace zároveň.

                  ③ Podržte ICON a posuňte ke změně velikosti okna. Klepněte na ICON pro zobrazení následujících možností:
    ICON Přepnutí pozic na obrazovce.
    ICON Změna aplikací zobrazených v Dvojitém okně.
    ICON Maximalizuje aktivní okno na celou obrazovku.
    ICON Minimalizuje aktivní okno zpět do módu Dvojitého okna.
    ICON Uzavře aktivní okno a vypne funkci Dvojité okno.

 

                  Pro vypnutí funkce Dvojité okno

                  ① Na domovské obrazovce Aplikace ICON > Nastavení ICON > záložka Obecné > Dvojité okno ICON

                  ② Klepněte na Dvojité okno ICON pro vypnutí funkce.

 

                  Pro zapnutí Automatického otevírání

                  ① Na domovské obrazovce Aplikace ICON > Nastavení ICON > záložka Obecné > Dvojité okno ICON

                  ② Zaškrtněte ICON Automatické otevírání pro zapnutí.

                  Poznámka: Automatické otevírání je zašedlé pokud je Dovjité okno vypnuté.

                  ③ Klepněte na URL adresu na plné obrazovce nebo na odkaz na email (při použití emailové aplikace) pro automatické otevření v Dvojitém okně.


 

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500