Skip to Contents
Zavřít

Rady, tipy a návody.

Vyhledat informace nápovědy pro váš produkt LG

Získejte informace o instalaci, údržbě a odstraňování závad produktu s použitím našich vyhledávacích funkcí.

Jak zálohovat soubory na LG G4?

  • Jiné
  • Jiné
  • Provoz
  • Tablety, Telefony
  • Naposledy aktualizováno 07/07/2015

Jak zálohovat soubory na LG G4?

 

function LG G4 LG BACKUP

 

              S předinstalovanou aplikací Backup můžete zálohovat a ukládat většinu dat na Vašem zařízení, včetně stažených a předinstalovaných aplikací,

              poznámek, událostí kalendáře, kontaktů, nastavení domovské obrazovky a nastavení systému.

                   Poznámka: Některá nastavení, Menu nebo ikony se mohou lišit v závislosti na verzi softwaru a poskytovateli bezdrátové sítě.           1. Vytvoření souboru zálohy
 

                  ① Na domovské obrazovce klepněte na Aplikace icon > Nastavení icon > záložka Obecné > Zálohování a restart icon > LG Backup  

                  ② Klepněte na Zálohování a obnovení.

                  ③ Klepněte na Zálohovat data.

                  ④ Vyberte Interní úložiště nebo SD kartu (pokud je nainstalována) pro umístění zálohy.

                       Poznámka: Klepněte na Menu  , poté na Nastavit heslo k nastavení hesla na každou zálohu nebo Zámek souborů zálohy

                       k nastavení hesla pro zálohu, která bude vytvořena.

                  ⑤ Zaškrtněte icon položky , které chcete zálohovat a klepněte na SPUSTIT.

                       Poznámka: Během Obnovení továrních dat budou všechny uložené zálohy na interním úložišti vymazány. Přesuňte zálohy na jiné úložiště.

                  ⑥ Klepněte na OK pro pokračování a poté na HOTOVO až bude zálohování ukončeno.

 

              2. Kopírování zálohy do PC
 

                  Pokud pro zálohu vyberete Interní úložiště, bude po Obnovení továrních dat (včetně všech uživatelských dat) vymazána.

                  Před Obnovením továrních dat doporučujeme přesunout nebo zkopírovat zálohu do PC.

 

                  ① Připojte zařízení k PC pomocí microUSB kabelu (můžete použít kabel od nabíječky).

                        iconicon

                  ② Jakmile je připojeno, můžete dle postupu vybrat typ USB připojení. Vyberte Mediální zařízení (MTP).

                  ③ Na počítači otevřete zástupce Počítač/Tento počítač > "Jméno Vašeho zařízení" > Interní úložiště > LG Backup.

                  ④ Pravým tlačítkem klikněte na soubor zálohy s koncovkou .lbf. Poté vyberte Kopírovat.

                  ⑤ Vyberte ve Vašem počítači umístění, kam chcete zálohu uložit. Pravým tlačítkem na myši vyvolejte menu

                       a vyberte Vložit k uložení souboru zálohy do PC.

 

              3. Kopírování zálohy z PC do zařízení
 

                  ① Připojte Vaše zařízení k PC pomocí microUSB kabelu )můžete použít kabel od nabíječky).

                        iconicon

                  ② Jakmile je připojeno, můžete dle postupu vybrat typ USB připojení. Vyberte Mediální zařízení (MTP).

                  ③ Pravým tlačítkem na myši klikněte na soubor zálohy s koncovkou .lbf, který jste předtím uložili do počítače a vyberte Kopírovat.

                  ④ Na počítači otevřete zástupce Počítač/Tento počítač > "Jméno Vašeho zařízení" > Interní úložiště > LG Backup.

                  ⑤ Pravým tlačítkem na myši vyvolejte menu a zvolte Vložit pro uložení zálohy na Vaše zařízení.

 

              4. Obnovená zálohy
 

                  ① Na domovské obrazovce kelpněte na Aplikace icon > Nastavení icon > záložka Obecné > Zálohování a restart icon > LG Backup.

                  ② Klepněte na Obnovit ze zálohy.

                  ③ Vyberte soubor ze seznamu záloh s obsahem, který si přejete obnovit.

                  ④ Zaškrtněte icon položky, které si přejete obnovit. Klepněte na šipku icon pro rozbalení každé sekce a vyberte jednotlivé položky pro obnovení.

                       Klepněte na DALŠÍ pro pokračovaní.

                       Poznámka: Všechna související data z vybraných položek na zařízení budou vymazána a nahrazena soubory z vybrané zálohy. 

                                  Některé položky nemohou být obnoveny pokud se liší verze nebo zařízení použité pro zálohu.

                  ⑤ Klepněte na OK pro pokračování s obnovováním. Až bude obnovení kompletní, klepněte na HOTOVO a Vaše zařízení se autoamticky restartuje.

 

           5. Kopírování dat do nového zařízení
 

                  Použijte LG Backup pro kopírování dat mezi kompatibilními zařízeními s podporou Wi-Fi.

                  Poznámka: Obě zařízení musí být nabita na více než 30 %.

 

                 ① Na domovské obrazovce klepněte na Aplikace icon > Nastavení icon > záložka Obecné > Zálohování a restart icon > LG Backup > Zkopírovat data do nového zařízení.

                 ② Umístěte zařízení vedle sebe.

                 ③ Na zařízení, které chcete nastavit, klepněte na Přijmout data.

                 ④ Na zařízení, ze kterého chcete nastavení kopírovat, klepněte na Kopírovat data.

                 ⑤ Klepněte na START na obou zařízeních.

                 ⑥ Zařízení se začnou párovat.

                 ⑦ Na zařízení, které chcete nastavit, klepněte na OK.

                      Poznámka: Všechna data na interním úložišti budou vymazána a nahrazena daty z předchozího zařízení. Po přijetí dat se zařízení restartuje.

                 ⑧ Na zařízení, ze kterého chcete nastavení kopírovat, zaškrtněte položky, které si přejete kopírovat.

                      Klepněte na šipku pro otevření každé sekce a vyberte jednotlivé položky ke kopírování. Klepněte na DALŠÍ pro pokračování.

                 ⑨ Klepněte na HOTOVO na obou zařízeních. Nastavované zařízení se restartuje.

 

 

Zpětná vazba k článku

Ot.1. Jak jste byli celkově spokojeni s užitečností této informace?
Ot.1-1. Proč jste nebyli spokojeni s užitečností této informace?

Zbylé znaky: 500 / 500